Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Znaleziono dokładnie jedną osobę nazywającą się „Andrzej Zimmer”.

 1. Andrzej Zbigniew Zimmer (’55)*

  Siedziby powiązanych firm
  wg województw
  skala odpowiada liczbie

  1. Firma:
   1. Stanowisko:
   2. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   Helena Zimmer.

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   Adrian Gołdy, Anna Gołdy, Daniel Zimmer i Urszula Zimmer.

  Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

  1. "Labeo" Sp. z o.o. Częstochowa, KRS 0000086534 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt
 2. początek strony ↑

© 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS