Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Znaleziono dokładnie jedną osobę nazywającą się „Artur Śladewski”.

 1. Artur Robert Śladewski (’69)*

  1. Firma:
   1. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   Dariusz Boczuliński, Piotr Boczuliński, Andrzej Bylina, Wiesława Bylina, Agnieszka Celińska, Maria Celińska, Waldemar Chabros, Andrzej Chwil, Wojciech Dybek, Jerzy Jachymczak, Józef Kapica, Mirosława Kapica, Sławomir Kociuba, Helena Kotłowska, Marek Kozak, Urszula Kwiatkowska, Wanda Michalska, Irena Paluch, Zbigniew Paśnik, Agnieszka Paszkiewicz, Ryszard Rosiński, Elżbieta Skrzyńska, Jerzy Szczepaniak i Rajmund Tomaszewski.

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   (brak osób)

 2. początek strony ↑

© 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS