Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Bogusława Wieczorek w KRS

:

Bogusława Wieczorek (’55)*

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Zdzisław Fijałkowski, Tadeusz Niedziela, Józef Pastuła, Czesław Rębisz, Krystyna Sochacka i Piotr Zaraś.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Jan Gryko, Zygmunt Judziński i Edward Ogorzałek.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

 1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siekierzycach Siekierzyce, KRS 0000071605 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt

Bogusława Zofia Wieczorek (’72)*

  Legenda: