Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Henryk Jasiński w KRS

:

Henryk Piotr Jasiński


  Henryk Piotr Jasiński


   Henryk Piotr Jasiński


    Henryk Janusz Jasiński (’31)*

    Siedziby powiązanych firm:

    1. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Józef Barczuk, Czesław Bedyński, Stanisław Chajec, Stanisław Czajkowski, Bogdan Gołębiewski, Dariusz Grubek, Irena Halimoniuk, Danuta Jabłońska, Bonifacy Jakubowski, Adam Janczewski, Henr Jankiewicz, Mieczysław Kaniewski, Andrzej Królikowski, Czesław Kudliński, Wojciech Lawendowski, Teresa Muth, Witold Pacocha, Jarosław Polański, Włodzimierz Zagórski i Sławomir Zatoń.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Anna Altman, Janina Bakiera, Danuta Biegaj, Katarzyna Chodyń Semczuk, Bogumiła Cholewińska, Grażyna Frejlich, Krystyna Gierzyńska, Zbigniew Habiera, Jacek Kaczanowski, Salomej Kowalski, Bożenna Milczarek, Euzebiusz Nowak, Czesław Porowski, Barbara Posel Czajka, Piotr Przybysz, Sylweriusz Pytel, Krzysztof Semczuk, Danuta Seroka, Andrzej Sicko, Barbara Stadejek, Janusz Starczewski, Andrzej Stefaniak, Stanisław Szumilas, Tadeusz Wenda, Anna Wyszyńska Górska i Zbigniew Łuczyński.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Pruszków, KRS 0000174280 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000102184 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe

    Henryk Jasiński (’36)*

    Siedziby powiązanych firm:

    1. Firma:
     1. Stanowisko:
     2. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Zofia Bartczak, Grzegorz Borczyński, Andrzej Borys, Aleksandra Bubacz, Henryk Bukowski, Alicja Czarnecka, Jan Czerwiński, Marianna Dębska, Alicja Dolecka, Barbara Drubkowska, Sylwia Duchińska, Jerzy Graczyk, Waldemar Kempiński, Roman Kępiński, Lubomir Kiełkowski, Zdzisław Kobierski, Sławomir Kotarski, Elżbieta Marciniak, Rafał Marciniak, Marian Michalik, Bożena Michalska, Dorota Neufeldt, Jacek Niewiadomski, Monika Nowicka, Kazimierz Pakulski, Krzysztof Pawłowski, Grzegorz Pietrzak, Aleksandra Płoszaj, Józef Rzadkowolski, Aleksandra Siekacz, Wanda Sobczyńska Kirsznicka, Wiesława Sobkowiak, Stanisław Sołtysiński, Kamila Sprawka, Ewa Stężewska, Tomasz Szymański, Renata Tyburska, Wawrzyniec Wardęcki, Jadwiga Wieczorkowska, Jaw Wojciechowski, Maria Zakierska i Włodzimierz Zawidzki.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Zdzisław Koszczka i Roman Marciniak.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Piotrków Kujawski, KRS 0000045504 banki; Spis firm wg. branży: Banki
    2. Grupa Producentów Ziemniaka Bronisław - Sp. z o.o. Waganiec, KRS 0000257235 przetwórstwo owocowo-warzywne; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo owocowo-warzywne
    3. Spółdzielnia Rolników Indywidualnych Rudzk Mały, KRS 0000313929 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne

    Henryk Jasiński (’49)*


    Henryk Jasiński (’54)*

    Siedziby powiązanych firm:

    1. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Jerzy Kotuła, Janusz Kowalski, Stanisław Szopa, Władysław Słoboda, Anna Wachowicz i Leszek Wójcik.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Antoni Frankowski, Jan Górski, Maciej Kurant, Jolanta Nakonowska, Elżbieta Szczutko, Radosław Wiśniewski i Bogumił Łopacki.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak Włocławek, KRS 0000076163 izby skarbowe; Spis firm wg. branży: Izby Skarbowe
    2. Przedsiębiorstwo Rolne "Agro-Azoty Ii Włocławek" Sp. z o.o. Lipno, KRS 0000044988 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
    3. Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek, KRS 0000119878 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Pro-Lab Sp. z o.o. Wlocławek, KRS 0000038371 nawozy, środki ochrony roślin; Spis firm wg. branży: Nawozy, środki ochrony roślin

    Henryk Jasiński (’54)*

    Siedziby powiązanych firm:

    1. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Stanisław Cichosz, Tadeusz Domański, Tadeusz Dziewulski, Marcin Michalski, Dariusz Wójcicki, Józef Zawadzki i Zbigniew Zduńczyk.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Józef Kluge, Edward Małkowski, Edward Seklecki i Stefan Żabka.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wionczeminie Polskim Wionczemin Polski, KRS 0000235841 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne

    Henryk Piotr Jasiński (’57)*

    Siedziby powiązanych firm:

    1. Firma: Eurozet Radio Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa () od 2007-08-31 do teraz radio; Spis firm wg. branży: Radio
     1. Stanowisko: Członek Zarządu od 2007-08-31 do teraz

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Monika Bednarek, Andrzej Herman, Gyorgy Karady, Zbigniew Krupnik, Andrzej Matuszyński, Paweł Moskwa, Marcin Oszczak, Waldemar Pacławski, Krzysztof Pawlak, Janusz Siekański, Jaromir Sroga, Wojciech Stępień, William Watson, Mikołaj Wojciechowski i Sebastian Wojciechowski.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Maciej Chodorowski, Aleksander Ferenc, Lech Pilawski, Jacek Pogonowski, Rafał Rześny i Jan Wojciechowski.

    2. Firma: Eurozet Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa () od 2001-06-29 do teraz reklama; Spis firm wg. branży: Reklama
     1. Stanowisko: Członek Zarządu od 2001-06-29 do teraz

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Monika Bednarek, Elizabeth Delpech, Marcin Duszyński, Marie-Jose Fernandes, Aldona Figurska Barszcz, Daniel Galinski, Tomasz Karasiński, Piotr Kędra, Richard Lenormand, Jean Lestra, Andrzej Matuszyński, Wojciech Napiórkowski, Katarzyna Radziwiłł, Janusz Siekański, Jaromir Sroga, Remi Staat, Sławomir Suss, William Tan, Marcin Wysocki i Dorota Zawadowska Woyciechowska.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     (brak osób)

    3. Firma:
     1. Stanowisko:
     2. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Monika Bednarek, Rafał Biegała, Paweł Gronowski, Robert Kozyra, Sebastian Marecki i Piotr Michalec.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Maciej Chodorowski, Andrzej Matuszyński, Przemysław Oracz, Ernest Roskowiński, Kazimierz Sowa, Jaromir Sroga, Jan Wojciechowski i Sebastian Wojciechowski.

    4. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Monika Bednarek i Tomasz Karasiński.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Bożenna Ludwiniak i Andrzej Matuszyński.

    5. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Paweł Gronowski, Adam Hlebowicz i Bogdan Mikołajczyk.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Sebastian Wojciechowski.

    6. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Rafał Biegała, Kazimierz Sowa, Jacek Wieczorek i Sebastian Wojciechowski.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Monika Bednarek i Przemysław Oracz.

    7. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Monika Bednarek, Jaromir Sroga i Sebastian Wojciechowski.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Michał Kosmala, Alina Strześniewska i Marek Ulatowski.

    8. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Renata Bardecka, Monika Bednarek, Mariusz Knysak, Bogdan Sośniak, Jaromir Sroga, Alina Strześniewska, Adam Szlempo i Piotr Szymkowiak.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Mariusz Adamiak, Danuta Borkowska Rostek, Bartosz Burski, Jacek Klimczak, Piotr Knapiński, Piotr Majewski, Daniel Mzyk, Edmund Mzyk, Ewa Środka, Mirosław Starczewski, Ewa Wolska i Krzysztof Łuszczewski.

    9. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Jarosław Korkosz, Mirosław Korkosz i Krystyna Szczęch Mroczek.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Monika Bednarek, Sebastian Korkosz, Zbigniew Krupnik, Anna Sobierajska i Jaromir Sroga.

    10. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Robert Kozyra i Zofia Sawicka.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Renata Bardecka i Monika Bednarek.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Eurozet Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000014207 reklama; Spis firm wg. branży: Reklama
    2. Eurozet Radio Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000042292 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    3. "Radio Plus Polska" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000230544 projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
    4. Fundacja Radia Zet Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000127204 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
    5. Zet Premium Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000112971 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    6. "Spółka Producencka Plus Polska" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000231724 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    7. Radio Plus Polska - Zachód Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000242435 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    8. Studio Zet Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000050748 reklama; Spis firm wg. branży: Reklama
    9. "Euromedia" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000056220 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    10. Internet Media Services S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000278240 agencje reklamowe; Spis firm wg. branży: Agencje reklamowe
    11. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000188703 porady prawne; Spis firm wg. branży: Porady prawne
    12. Butterfly S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000127840 agencje reklamowe, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
    13. Amz Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000243387 roboty ogólnobudowlane; Spis firm wg. branży: Roboty ogólnobudowlane
    14. Nadarzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nadarzynie Nadarzyn, KRS 0000107985 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
    15. Rodzice Dla Szkoły Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000200294 edukacja pozaszkolna, organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
    16. "Cr Media Consulting" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000109590 agencje reklamowe; Spis firm wg. branży: Agencje reklamowe
    17. People Can Fly Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000237004 sprzęt i akcesoria komputerowe; Spis firm wg. branży: Sprzęt i akcesoria komputerowe
    18. "Brw" Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000126915 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    19. Fundacja "Pies Przewodnik" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000378829 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
    20. Kmt Investment Sp. z o.o. Bielawa, KRS 0000246901 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    21. Mni S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000003901 reklama; Spis firm wg. branży: Reklama
    22. Altur Sp. z o.o. w Likwidacji Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000048874 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    23. "Kolor Partners" Sp. z o.o. w Likwidacji Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000036240 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    24. "Radio Plus Polska Zachodnia" Sp. z o.o. w Likwidacji Zielona Góra, KRS 0000225815 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    25. G7 Media Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000297174 doradztwo komputerowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo komputerowe
    26. Gg Network S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000264575 projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
    27. "Dobre Miejsce" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000306440 hotele; Spis firm wg. branży: Hotele
    28. Rolimpex Nasiona S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000265748 nawozy, środki ochrony roślin; Spis firm wg. branży: Nawozy, środki ochrony roślin
    29. Capital One Partners Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000284574 doradztwo biznesowe, lombardy; Spis firm wg. branży: Lombardy
    30. Bridgepoint Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000278537 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
    31. Proagri Sp. z o.o. Mieścisko, KRS 0000301899 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    32. Caritas "Pomagam Bliźniemu" Koszalin, KRS 0000274950 instytucje kościelne; Spis firm wg. branży: Instytucje kościelne
    33. Medical Network S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000321893 badania rynku; Spis firm wg. branży: Badania rynku
    34. E-Impact Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000328933 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
    35. Telewizja Religia Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000334590 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    36. Scanmed Multimedis S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000374644 przychodnie; Spis firm wg. branży: Przychodnie
    37. "Euromag" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000243572 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    38. Centrum Jasna Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000004259 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    39. Spółka Producencka "Plus" Sp. z o.o. w Likwidacji Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000055127 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    40. Polmos Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów, KRS 0000066437 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    41. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych "Izolacja-Matizol" S.A. Gorlice, KRS 0000074279 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
    42. Trakcja Prkii S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000084266 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
    43. Vectra S.A. Gdynia, KRS 0000089460 budowa sieci kablowej, linie telekomunikacyjne, providerzy, telewizja; Spis firm wg. branży: Telewizja
    44. Capital Plus Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000093318 bary szybkiej obsługi; Spis firm wg. branży: Bary szybkiej obsługi
    45. Muchomor Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000098343 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    46. Roma Office Center Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000101969 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
    47. Cryptotech Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000102120 instalacje elektryczne; Spis firm wg. branży: Instalacje elektryczne
    48. Travelplanet.pl S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000055057 biura podróży; Spis firm wg. branży: Biura podróży
    49. "Novita" S.A. Zielona Góra, KRS 0000013306 obuwie; Spis firm wg. branży: Obuwie
    50. "Paged" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000015401 meble; Spis firm wg. branży: Meble
    51. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000015525 banki, medycyna pracy; Spis firm wg. branży: Medycyna pracy
    52. "Altur Szyby Ceramika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa" Częstochowa, KRS 0000016265 ceramika budowlana; Spis firm wg. branży: Ceramika budowlana
    53. Eps Polska Holding Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000027510 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    54. Zakłady Mebli Giętych "Fameg" S.A. Radomsko, KRS 0000029339 meble; Spis firm wg. branży: Meble
    55. "Metalurgia" S.A. Radomsko, KRS 0000030732 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
    56. Slag Recycling Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000034235 surowce wtórne; Spis firm wg. branży: Surowce wtórne
    57. Atm S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000034947 oprogramowanie, telekomunikacja; Spis firm wg. branży: Telekomunikacja
    58. "Sim" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000187680 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
    59. Caritas Polska Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000198645 instytucje kościelne; Spis firm wg. branży: Instytucje kościelne
    60. "Junisoftex" Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000199595 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
    61. Dom Katolicki Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000204419 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
    62. Krakchemia S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000217348 przemysł chemiczny, przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
    63. "Elektrownie Wiatrowe" S.A. Postomino, KRS 0000223104 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
    64. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra, KRS 0000226818 instytucje kościelne; Spis firm wg. branży: Instytucje kościelne
    65. Impact Management System Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000181504 reklama; Spis firm wg. branży: Reklama
    66. "Golf Investments" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000115484 pola golfowe; Spis firm wg. branży: Pola golfowe
    67. Impact Media Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000133640 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    68. "Bmr" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000159683 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    69. Netizens Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000173040 projektowanie stron www; Spis firm wg. branży: Projektowanie stron www
    70. Eko- Gwajm Sp. z o.o. Ogrodzieniec, KRS 0000173367 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
    71. Capital One Advisers Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000177791 firma; Spis firm wg. branży: Firma

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. "Fm Radio Jazz" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-04-18), KRS 0000098866 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    2. Media Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-04-19), KRS 0000003245 media; Spis firm wg. branży: Media
    3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Hitt Bielsko" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-09-21), KRS 0000133431 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Hitt" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-10-14), KRS 0000132796 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    5. Radio Sbb"Rodło"Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-04-29), KRS 0000113083 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    6. "Radio Warta" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-04-19), KRS 0000015207 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    7. "Spectrum Fm" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-04-19), KRS 0000052182 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    8. Radio Warmia - Mazury "Wa-Ma" S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-04-19), KRS 0000095900 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    9. Radio Zet Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2009-12-11), KRS 0000003860 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    10. "Classic Fm" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-10-14), KRS 0000103546 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    11. Traffic - Fm Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-01-28), KRS 0000256039 agencje reklamowe; Spis firm wg. branży: Agencje reklamowe
    12. Radio Las Vegas Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-01-28), KRS 0000086187 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    13. Eurozet Consulting Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000313524 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    14. "Canal + Cyfrowy" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-12-04), KRS 0000051835 sklepy rtv, agd; Spis firm wg. branży: Sklepy RTV, AGD
    15. "Ad.Net" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000107086 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    16. Nadawca Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000005647 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    17. Optineo Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000306644 lombardy, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
    18. "Soundclub" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000299570 sklepy rtv, agd; Spis firm wg. branży: Sklepy RTV, AGD
    19. First Class S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000154737 biura podróży; Spis firm wg. branży: Biura podróży
    20. Mni Premium S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000292045 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
    21. "Telestar" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2008-08-29), KRS 0000106833 sprzątanie budynków; Spis firm wg. branży: Sprzątanie budynków
    22. Cyfrowy Polsat Technology Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-12-16), KRS 0000254220 sprzęt rtv; Spis firm wg. branży: Sprzęt RTV
    23. Jarocińska Fabryka Mebli Fornir Sp. z o.o. (Jarocin, wykreślona z rejestru 2012-06-04), KRS 0000215512 meble; Spis firm wg. branży: Meble
    24. A.D.A Corporation Radio Fon Sp. z o.o. (Kraków - komunikacja Kraków, wykreślona z rejestru 2010-05-26), KRS 0000114161 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    25. Iti Neovision Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-07-26), KRS 0000191377 sklepy rtv, agd; Spis firm wg. branży: Sklepy RTV, AGD
    26. Cyfrowy Polsat S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000010078 sklepy rtv, agd, telefony komórkowe; Spis firm wg. branży: Telefony komórkowe
    27. Morizon Sp. z o.o. (Gdynia, wykreślona z rejestru 2012-01-02), KRS 0000299674 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
    28. Isacom Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000025296 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    29. "Palace Rymań" Sp. z o.o. w Likwidacji (Rymań, wykreślona z rejestru 2014-04-09), KRS 0000255748 hotele; Spis firm wg. branży: Hotele
    30. Hfmc Polska Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-01-05), KRS 0000020229 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    31. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000264771 stacje lpg; Spis firm wg. branży: Stacje LPG
    32. Werder Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000270059 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
    33. Pałac w Rymaniu Sp. z o.o. Rymań, KRS 0000238387 piekarnie; Spis firm wg. branży: Piekarnie
    34. Jednostka Działalności Gospodarczej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000236970 instytucje kościelne; Spis firm wg. branży: Instytucje kościelne
    35. "4fun Media" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000235128 telewizja; Spis firm wg. branży: Telewizja
    36. Bolix S.A. Żywiec, KRS 0000230009 materiały budowlane, roboty ogólnobudowlane; Spis firm wg. branży: Roboty ogólnobudowlane
    37. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000227685 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
    38. Radio Plus S.A. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-09-09), KRS 0000224920 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    39. Inquiry Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000215875 badania rynku; Spis firm wg. branży: Badania rynku
    40. Isoroc Polska Sp. z o.o. (Nidzica, wykreślona z rejestru 2013-09-13), KRS 0000210266 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
    41. "Vis-Inwestycje" S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-01-19), KRS 0000014600 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    42. Elektrownie Wiatrowe Podkarpacia Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-10-31), KRS 0000280768 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
    43. Ctl Maczki-Bór S.A. Sosnowiec, KRS 0000361438 tabor kolejowy; Spis firm wg. branży: Tabor kolejowy
    44. Ameds Centrum Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki, KRS 0000348567 lekarze; Spis firm wg. branży: Lekarze
    45. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000332148 wydawnictwa; Spis firm wg. branży: Wydawnictwa
    46. "Quality Goods Polska" Sp. z o.o. Łomazy, KRS 0000001585 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    47. "4 You Sigal" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Przeźmierowo, KRS 0000010926 sklepy odzieżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy odzieżowe
    48. Krezus S.A. Toruń - komunikacja Toruń, KRS 0000012206 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    49. Advent International Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000291690 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
    50. Livechat Software S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000290756 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
    51. Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku Im.Tadeusza Tylewskiego" (Gdańsk, wykreślona z rejestru 2005-05-06), KRS 0000186067 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
    52. "Premium Leasing S.A." w Likwidacji Wałbrzych, KRS 0000098873 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
    53. Radpol S.A. Człuchów, KRS 0000057155 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    54. Multimedia Polska - Mielec Sp. z o.o. (Gdynia, wykreślona z rejestru 2009-03-09), KRS 0000057239 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    55. "Lentex" S.A. Lubliniec, KRS 0000077520 elementy wykończeniowe; Spis firm wg. branży: Elementy wykończeniowe
    56. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. Płock, KRS 0000069559 rurociągi; Spis firm wg. branży: Rurociągi
    57. Media Lokalne Sp. z o.o. (Kraków - komunikacja Kraków, wykreślona z rejestru 2010-02-17), KRS 0000069400 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    58. Eska Tv S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000066941 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    59. Multimedia Polska - Południe S.A. Gdynia, KRS 0000065225 operatorzy telefonii stacjonarnej; Spis firm wg. branży: Operatorzy telefonii stacjonarnej
    60. Epw Energia Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000064717 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    61. Billnet S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000064687 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    62. Final S.A. Dąbrowa Górnicza, KRS 0000062921 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
    63. "Globe Trade Centre" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000061500 deweloperzy, nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
    64. "Sigal" Sp. z o.o. w Likwidacji (Tarnowo Podgórne, wykreślona z rejestru 2011-06-15), KRS 0000098940 sklepy odzieżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy odzieżowe
    65. Yawal S.A. Herby, KRS 0000049053 okna i drzwi; Spis firm wg. branży: Okna i drzwi
    66. "Scan-Drew" Sp. z o.o. w Likwidacji Rymań, KRS 0000169274 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    67. Fon S.A. Płock, KRS 0000028913 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    68. "Porozumienie Radiowe - Poznań" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000147371 radio; Spis firm wg. branży: Radio
    69. Comp S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000037706 kursy i szkolenia, sprzęt i akcesoria komputerowe, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
    70. Kki - Bci Sp. z o.o. w Likwidacji Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000114539 sprzęt i akcesoria komputerowe; Spis firm wg. branży: Sprzęt i akcesoria komputerowe
    71. Mvv Esco Polska S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2003-11-06), KRS 0000040450 szkoły językowe; Spis firm wg. branży: Szkoły językowe
    72. Novitus S.A. (Nowy Sącz, wykreślona z rejestru 2011-12-14), KRS 0000042601 urządzenia biurowe; Spis firm wg. branży: Urządzenia biurowe
    73. Tar Heel Capital Sp. z o.o. Miasto Stołeczne Warszawa, KRS 0000109773 firma; Spis firm wg. branży: Firma
    74. W Investments S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000045531 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    75. Radio Mazowsze Sp. z o.o. (Kraków - komunikacja Kraków, wykreślona z rejestru 2013-02-28), KRS 0000060428 radio; Spis firm wg. branży: Radio

    Henryk Kazimierz Jasiński (’58)*

    Siedziby powiązanych firm:

    1. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Grażyna Bernaś, Stanisław Chmielecki, Roman Fil, Danuta Filipowicz, Beata Frydrysiak, Piotr Gębal, Krystian Kałus, Zofia Klim, Stefan Korbak, Wanda Kropa, Leszek Lubera, Aleksandra Majcher, Jerzy Mazur, Fryderyk Pietraszewski, Ewa Rosińska, Ewa Szabelska i Daniela Wójtowicz.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     (brak osób)

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Przedsiębiorstwo Agroma Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000048596 części do maszyn do maszyn rolniczych; Spis firm wg. branży: Części do maszyn do maszyn rolniczych
    Legenda: