Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Znaleziono dokładnie jedną osobę nazywającą się „Jacek Drelich”.

 1. Jacek Drelich (’62)*

  1. Firma:
   1. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   (brak osób)

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   Maria Abramska, Józef Dziki, Krzysztof Gąsiorowski, Lech Golubiewski, Romuald Głodkowski, Stanisław Kajdas, Eugeniusz Kalita, Zygmunt Kasprowicz, Mieczysław Kiełbasa, Grażyna Kraweć, Henryk Lisaj, Roman Prusakowski, Sebastian Raczyński, Mariusz Rowiński, Elżbieta Rudnicka, Mieczysław Rutkowski, Piotr Rutkowski, Ewa Rzodkiewicz, Irena Socha, Wiesław Szmigiel, Wiesław Szulc, Marian Waruszewski, Wiesława Wrzodak, Halina Włoch i Kazimierz Żmuda.

 2. początek strony ↑

© 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS