Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Znaleziono dokładnie jedną osobę nazywającą się „Jacek Dyć”.

 1. Jacek Dyć (’52)*

  Siedziby powiązanych firm
  wg województw
  skala odpowiada liczbie

  1. Firma:
   1. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   Piotr Kess, Agnieszka Kołodziej Adamczuk, Zbigniew Schneider i Dariusz Stępień.

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   Elżbieta Paszkowska, Jan Stohnij i Piotr Łobaczewski.

  Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

  1. Instytut Rozwoju Organizacyjnego Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000159103 uczelnie wyższe; Spis firm wg. branży: Uczelnie wyższe

  Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

  1. Instytut Zarządzania i Przedsiębiorczości (Lublin, wykreślona z rejestru 2004-09-20), KRS 0000046597 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
  2. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Instalator" w Lublinie Lublin, KRS 0000092247 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
  3. Lechaa Consulting Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000173751 szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
 2. początek strony ↑

© 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS