Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Janina Wieczorek w KRS

:

Janina Wieczorek (’22)*


  Janina Bronisława Wieczorek (’35)*

  Siedziby powiązanych firm:

  1. Firma:
   1. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   Renata Cichowska, Elżbieta Czaplińska, Wiktoria Dzienisz, Dariusz Gorbaczow, Bożena Konarska, Ryszarda Koszuta, Jacek Lewandowski, Piotr Popiel, Danuta Szperkowska, Hanna Wójcicka i Ditta Zimmermann.

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   January Czyż, Renata Dominowska, Jerzy Dźwill, Waldemar Heisler, Monika Kołaczyńska, Krystyna Plewińska, Jan Ratajczak, Zdzisław Stępień i Mirosław Walkowski.

  Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skwer" Gdynia, KRS 0000144712 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum" Gdynia, KRS 0000046738 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe

  Janina Kazimiera Wieczorek (’42)*

  Siedziby powiązanych firm:

   Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

   1. "Frapo-Centrum" Sp. z o.o. (Konin, wykreślona z rejestru 2007-03-01), KRS 0000181781 firma; Spis firm wg. branży: Firma

   Janina Wieczorek (’47)*

   Siedziby powiązanych firm:

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. "Fungis" Sp. z o.o. Wola Makowska, KRS 0000058173 leśnictwo; Spis firm wg. branży: Leśnictwo

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" Skierniewice, KRS 0000262627 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe

    Janina Anna Wieczorek (’48)*

    Siedziby powiązanych firm:

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. Bromax B. Łakomiec Sp.J. Kielce, KRS 0000016188 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo

     Janina Wieczorek (’48)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma: Prymat Ii Janina Wieczorek, Jacek Wieczorek Sp.J. Warszawa - komunikacja Warszawa () od 2002-04-03 do teraz art. papiernicze i biurowe; Spis firm wg. branży: Art. Papiernicze i biurowe
      1. Stanowisko:
      2. Stanowisko: od 2002-04-03 do teraz

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Jacek Wieczorek.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      (brak osób)

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. Prymat Ii Janina Wieczorek, Jacek Wieczorek Sp.J. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000102674 art. papiernicze i biurowe; Spis firm wg. branży: Art. Papiernicze i biurowe

     Janina Krystyna Wieczorek (’50)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma: Bank Spółdzielczy w Świerklańcu Świerklaniec () od 2002-08-12 do teraz banki; Spis firm wg. branży: Banki
      1. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2002-08-12 do teraz

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Mirosław Bacik, Teresa Bem, Marcin Biskupek, Anna Czapla, Henryk Frączek, Wioletta Garczarczyk, Henryk Hojka, Aneta Janas, Izabela Jany, Janusz Jurek, Maria Kaczmarczyk, Eugeniusz Kliner, Jadwiga Kokot, Teresa Kucharska, Bronisław Ledwoń, Stanisław Lubas, Anna Lukosz Szejka, Jadwiga Okopna, Ewa Paks, Franciszek Pawleta, Mieczysław Pełka, Józef Piernikarz, Eugeniusz Romański, Bożena Sokoła, Krystyna Spyra, Melania Tajak, Łucja Umińska, Stanisław Wawszczak, Robert Wróblewski, Blanka Wylężek, Czesław Zgajewski, Wioletta Zielińska, Dorota Żydek i Marianna Łukasik.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      (brak osób)

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. Bank Spółdzielczy w Świerklańcu Świerklaniec, KRS 0000121333 banki; Spis firm wg. branży: Banki
     2. Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "Samopomoc Chłopska" Świerklaniec, KRS 0000039758 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe

     Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

     1. Rybnicki Bank Spółdzielczy Rybnik, KRS 0000136543 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty

     Janina Maria Wieczorek (’50)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma:
      1. Stanowisko:

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Tomasz Bieniek, Aleksander Czach, Janina Czach, Arkadiusz Stępniewski i Robert Łukowski.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      Michał Markowski.

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. Maderra Sp. z o.o. Zabrze, KRS 0000347835 magazyny; Spis firm wg. branży: Magazyny
     2. Fugo-Odlew Sp. z o.o. Konin, KRS 0000056451 firma; Spis firm wg. branży: Firma
     3. Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Bycina, KRS 0000216705 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe

     Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

     1. "Drewmet" Sp. z o.o. Rzeszów, KRS 0000136354 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
     2. Enerro Sp. z o.o. Zabrze, KRS 0000426141 rehabilitacja; Spis firm wg. branży: Rehabilitacja

     Janina Barbara Wieczorek (’52)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma:
      1. Stanowisko:

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Barbara Becker, Kazimiera Gers, Jerzy Hołub, Helena Kołdej, Henryk Kucharski, Wojciech Malinoś, Longina Mastalerz, Joanna Milan, Alicja Mucha, Stanisława Muraszko, Jadwiga Pośniak, Henryk Rumianek, Agnieszka Rytel, Stanisław Skup, Halina Smolińska, Helena Witkowska Wachol, Małgorzata Wudkowska, Marzena Ziółkowska i Agnieszka Łukasiewicz.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      Artur Barczuk, Teresa Cichosz, Marianna Ejzemberg, Jerzy Gołyński, Adam Grądziel, Krystyna Grzegorzewska, Jadwiga Jeżak, Elżbieta Kielak, Anna Miksa, Bronisława Morawska, Zbigniew Podkowiak, Barbara Przasnek, Włodzimierz Skowron, Barbara Tupalska, Sławomir Wiktorski i Wojciech Winogrodzki.

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców "Żoliborz" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000086882 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze

     Janina Józefa Wieczorek (’53)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie Pińczów () od 2004-04-01 do teraz sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
      1. Stanowisko:
      2. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2009-11-27 do teraz

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Lech Baran, Henryk Dąbrowski, Marek Gajos, Barbara Jaguszewska, Anna Juszczyk, Marianna Kempkiewicz, Mieczysław Kozak, Waleria Kucera, Józef Liberek, Wanda Machynia, Kazimierz Nowak, Robert Rak, Krystyna Stando, Grzegorz Stępień, Robert Stępień, Władysław Szcześniak, Kazimierz Wojtaś i Elżbieta Wojtasik.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      Wit Fijałkowski, Czesław Kucybała, Mieczysław Liberek, Józefa Matura, Szczepan Mucha, Władysław Nowak, Dariusz Pasek i Wanda Szpiega.

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie Pińczów, KRS 0000033670 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
     2. "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" Sp. z o.o. Pińczów, KRS 0000043682 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
     3. Zespół Biegłych Rewidentów "Fk-Ekspert" Sp. z o.o. Kielce, KRS 0000145192 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe

     Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

     1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Samopomoc Chłopska" Sp. z o.o. w Kielcach Kielce, KRS 0000203677 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia

     Janina Teresa Wieczorek (’56)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma:
      1. Stanowisko:
      2. Stanowisko:

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Beata Książkiewicz, Ewa Stokowiec i Andrzej Trofimiuk.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      Grażyna Mazurkiewicz i Marek Mazurkiewicz.

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. "Przyjaciel" Sp. z o.o. Kielce, KRS 0000168072 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
     2. Rodzina Sp. z o.o. Kielce, KRS 0000212653 przychodnie; Spis firm wg. branży: Przychodnie

     Janina Wieczorek (’57)*

     Siedziby powiązanych firm:

     1. Firma:
      1. Stanowisko:
      2. Stanowisko:

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
      Jerzy Baldy, Izabela Hajduczek i Tomasz Tendera.

      Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
      Jarosław Wieczorek i Rafał Wiencziers.

     Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

     1. Jj Energy Polska Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000285006 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne
     Legenda: