Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Znaleziono kilka osób nazywających się „Krzysztof Kucharski”

 1. Krzysztof Kucharski (’52)
 2. Krzysztof Walerian Kucharski (’54) "Pol-Dan-Eko" J. Krysiak, K. Kucharski, W. Jaśkiewicz - Sp.J. (Księstwo)
 3. Krzysztof Wacław Kucharski (’55) Członek Zarządu Spółdzielnia Budownictwa Wielorodzinnego Własnościowego im. 700-Lecia M. Zgierza (Zgierz)
 4. Krzysztof Kucharski (’55)
 5. Krzysztof Stanisław Kucharski (’56) Prezes "Graf Art Drukarnia" Sp. z o.o. (Lublin)
 6. Krzysztof Czesław Kucharski (’58)
 7. Krzysztof Kucharski (’58)
 8. Krzysztof Marek Kucharski (’59)
 9. Krzysztof Marek Kucharski (’60)
 10. Krzysztof Piotr Kucharski (’61)
 11. Krzysztof Paweł Kucharski (’62)
 12. Krzysztof Cezary Kucharski (’65) Członek Zarząu "Ab S.A." (Wrocław - komunikacja Wrocław)
 13. Krzysztof Kucharski (’68)
 14. Krzysztof Mirosław Kucharski (’70)
 15. Krzysztof Kucharski (’72)
 16. Krzysztof Stanisław Kucharski (’72)
 17. Krzysztof Radosław Kucharski (’74)
 18. Krzysztof Kucharski (’75)
 19. Krzysztof Kucharski (’77) Członek Zarządu Globalmalt Polska Sp. z o.o. (Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz)
 20. Krzysztof Tadeusz Kucharski (’77)
 21. Krzysztof Kucharski (’77) Prezes Zarządu Agraj Sp. z o.o. (Karolew) Prezes Zarządu Zuraj Sp. z o.o. (Karolew)
 22. Krzysztof Kucharski (’80) Towarzystwo Autyzmu w Toruniu (Toruń - komunikacja Toruń)
 23. Krzysztof Mariusz Kucharski (’81)
 24. Krzysztof Piotr Kucharski (’81)
 25. Krzysztof Kucharski (’83)
 26. Krzysztof Józef Kucharski (’86)
 27. Krzysztof Michał Kucharski (’91)
 1. Krzysztof Kucharski (’52)*

  1. początek strony ↑

  2. Krzysztof Walerian Kucharski (’54)*

   Siedziby powiązanych firm
   wg województw
   skala odpowiada liczbie

   1. Firma: "Pol-Dan-Eko" J. Krysiak, K. Kucharski, W. Jaśkiewicz - Sp.J. Księstwo () od 2002-01-03 do teraz wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
    1. Stanowisko:
    2. Stanowisko: od 2002-01-03 do teraz

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    Włodzimierz Jaśkiewicz i Jacek Krysiak.

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    (brak osób)

   Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

   1. "Pol-Dan-Eko" J. Krysiak, K. Kucharski, W. Jaśkiewicz - Sp.J. Księstwo, KRS 0000077236 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
  3. początek strony ↑

  4. Krzysztof Wacław Kucharski (’55)*

   Siedziby powiązanych firm
   wg województw
   skala odpowiada liczbie

   1. Firma: Spółdzielnia Budownictwa Wielorodzinnego Własnościowego im. 700-Lecia M. Zgierza Zgierz () od 2003-04-23 do teraz budownictwo przemysłowe; Spis firm wg. branży: Budownictwo przemysłowe
    1. Stanowisko:
    2. Stanowisko: Członek Zarządu od 2005-03-31 do teraz

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    Ewa Biernacka, Stefania Chmiel, Marek Cinkusz, Magdalena Czwartosz, Witold Dwojacki, Agnieszka Dybowska, Anna Fabiańska, Andrzej Fabiański, Zbigniew Fabik, Urszula Kamińska Cinkusz, Tomasz Karwowski, Stanisław Kawczyński, Dariusz Korzeniowski, Natalia Kostrzewska, Zdzisław Kreisel, Robert Michalak, Zenon Pabjańczyk, Bogdan Puzio, Kazimierz Rajkowski, Iwona Strzelecka, Piotr Strzelecki, Bernard Swiontek Brzeziński, Józef Walczak, Dariusz Witasiak, Robert Wolanin i Jerzy Zajewski.

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    (brak osób)

   Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

   1. Spółdzielnia Budownictwa Wielorodzinnego Własnościowego im. 700-Lecia M. Zgierza Zgierz, KRS 0000159629 budownictwo przemysłowe; Spis firm wg. branży: Budownictwo przemysłowe
   2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. Zgierz, KRS 0000041704 organizacje pozarządowe, zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
   3. Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o. Zgierz, KRS 0000096150 transport pasażerski; Spis firm wg. branży: Transport pasażerski
   4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jubilatka" Zgierz, KRS 0000182799 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
   5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych "Kielnia" Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000196068 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
   6. "Pentavena" Sp. z o.o. Zgierz, KRS 0000202533 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami

   Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

   1. Clariant Polska Sp. z o.o. Zgierz, KRS 0000108922 folie, tworzywa sztuczne; Spis firm wg. branży: Folie, tworzywa sztuczne
  5. początek strony ↑

  6. Krzysztof Kucharski (’55)*

   Siedziby powiązanych firm
   wg województw
   skala odpowiada liczbie

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Askar Sp. z o.o. Sopot, KRS 0000182298 ochrona osób i mienia; Spis firm wg. branży: Ochrona osób i mienia
   1. początek strony ↑

   2. Krzysztof Stanisław Kucharski (’56)*

    Siedziby powiązanych firm
    wg województw
    skala odpowiada liczbie

    1. Firma: "Graf Art Drukarnia" Sp. z o.o. Lublin () od 2002-07-18 do teraz introligatorstwo; Spis firm wg. branży: Introligatorstwo
     1. Stanowisko: Prezes od 2002-07-18 do teraz
     2. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Marek Charko.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     (brak osób)

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. "Graf Art Drukarnia" Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000123661 introligatorstwo; Spis firm wg. branży: Introligatorstwo

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kwatera" Lublin, KRS 0000146772 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
   3. początek strony ↑

   4. Krzysztof Czesław Kucharski (’58)*

    Siedziby powiązanych firm
    wg województw
    skala odpowiada liczbie

    1. Firma:
     1. Stanowisko:
     2. Stanowisko:
     3. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Roman Bobko, Andrzej Czerewacz, Grzegorz Gołaszewski, Maria Hernes, Marek Jachimowicz, Monika Kowalczewska, Natalia Kucharska, Andrzej Nowakowski, Wiktor Olszanka, Wiesław Teodorczyk i Jan Widyk.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Zbigniew Bazior.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. "Biasco" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000023425
    2. Zakłady Usługowe "Centrum-Usługa" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000075307 sprzątanie; Spis firm wg. branży: Sprzątanie
    3. "Uni-Agro" - Sp. z o.o. Mazurowo, KRS 0000011985 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt
    4. Global Food Poland Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000134862
    5. Elfan Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000206732 transport samochodowy; Spis firm wg. branży: Transport samochodowy
    6. "Anwilex" Sp. z o.o. Białystok, KRS 0000233955
    7. "G 7" Sp. z o.o. w Upadłości Układowej Białystok, KRS 0000108157 sklepy obuwnicze; Spis firm wg. branży: Sklepy obuwnicze
    8. "Agroma Białystok" Sp. z o.o. Białystok, KRS 0000047925 narzędzia ręczne, wyroby metalowe; Spis firm wg. branży: Narzędzia ręczne, wyroby metalowe
    9. Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św.Brata Alberta Szczytno, KRS 0000045558 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Rodzin Katolickich (Białystok, wykreślona z rejestru 2008-09-02), KRS 0000024488 instytucje kościelne; Spis firm wg. branży: Instytucje kościelne
    2. "Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok" w Białymstoku (Białystok, wykreślona z rejestru 2009-04-10), KRS 0000083753 instalacje elektryczne; Spis firm wg. branży: Instalacje elektryczne
    3. "Eko-Mark" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000106481 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
    4. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Prywatyzacji (Białystok, wykreślona z rejestru 2004-07-05), KRS 0000146159 mosty, wiadukty; Spis firm wg. branży: Mosty, wiadukty
    5. Dżeropol Sp. z o.o. (Michałowo, wykreślona z rejestru 2011-01-05), KRS 0000150479 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo
   5. początek strony ↑

   6. Krzysztof Kucharski (’58)*

    Siedziby powiązanych firm
    wg województw
    skala odpowiada liczbie

    1. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Tomasz Bejm, Tomasz Bieske, Piotr Gajek, Jacek Górnik, Jacek Hryniuk, Neil Hughes, Andrew Karbowniczek, Jacek Kędzior, Iwona Kozera, Brendan O Mahony, Piotr Piela, Aleksander Poniewierski i Łukasz Zalicki.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     (brak osób)

    2. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Duleep Aluwihare, Elżbieta Buczek, Renata Hayder, Andrew Karbowniczek, Jan Król i Dariusz Tłokiński.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     (brak osób)

    3. Firma:
     1. Stanowisko:
     2. Stanowisko:
     3. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Duleep Aluwihare, Tomasz Bieske, Albin Bombik, Elżbieta Buczek, Zygmunt Gilarski, Renata Hayder, Alicja Jaruga, Andrew Karbowniczek i Maz Krupski.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     (brak osób)

    4. Firma:
     1. Stanowisko:

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
     Duleep Aluwihare, Tomasz Bieske, Elżbieta Buczek, Derek Chruściak, Peter De Ruiter, Grzegorz Domański, Monika Dziedzic, Renata Dłuska, Renata Hayder, Jacek Hryniuk, Danuta Janczak, Jerzy Jopa, Andrew Karbowniczek, Jacek Kędzior, Krzysztof Kielbratowski, Tomasz Michalik, Bente Pedersen Łuczków, Małgorzata Tomasik i Krzysztof Zakrzewski.

     Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
     Jerzy Cieślik, Iwona Kozera i Jean Raufast.

    Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

    1. Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000272210 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
    2. Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000222114 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    3. "Ernst & Young - Usługi Księgowe" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000006640 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
    4. Ernst & Young Fundacja Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000164082 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
    5. Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000343120 adwokaci; Spis firm wg. branży: Adwokaci
    6. Mddp Sp. z o.o. Finanse i Księgowość Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000267836 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    7. Mddp Sp. z o.o. Akademia Biznesu Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000288782 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
    8. Polska Unia Onkologii Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000119810 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
    9. "Wirtualna Polska" S.A. Gdańsk, KRS 0000068548 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
    10. Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000027088 porady prawne; Spis firm wg. branży: Porady prawne
    11. Deloitte Advisory Sp. z o.o. Warzszawa, KRS 0000004728 porady prawne; Spis firm wg. branży: Porady prawne
    12. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000052000 organizacje polityczne; Spis firm wg. branży: Organizacje polityczne
    13. Midas S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000025704 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    14. A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000033440 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
    15. Ftw Audit Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000186018 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
    16. "Gilarski i Wspólnicy" Sp. z o.o. Dzierżoniów, KRS 0000165862 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    17. Deloitte Strategy And Research Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000143938 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    18. Victoria Dom S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000305793 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
    19. Fundacja "Primus" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000127973 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia

    Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

    1. Ernst Young S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2007-03-12), KRS 0000040825 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
    2. Polski Audyt Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-07-26), KRS 0000051809 atesty, certyfikaty; Spis firm wg. branży: Atesty, certyfikaty
    3. Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-08-22), KRS 0000006988 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    4. Ernst & Young Real Estate Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-01-31), KRS 0000273170
    5. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000094358 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
    6. Pkf Audyt Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-05-28), KRS 0000019875 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
    7. New Trade Solutions S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000340003 sklepy rtv, agd; Spis firm wg. branży: Sklepy RTV, AGD
    8. "Drewno Vox" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-06-16), KRS 0000274503 stolarstwo; Spis firm wg. branży: Stolarstwo
    9. "Advanced Business Services" Sp. z o.o. Kielce, KRS 0000229613 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
    10. Impera Capital S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000020690 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
    11. "Itd Polska" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-07-11), KRS 0000052197 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
    12. Fundacja Edukacji Ekonomicznej Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000081459 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
   7. początek strony ↑

   8. Krzysztof Marek Kucharski (’59)*

    1. początek strony ↑

    2. Krzysztof Marek Kucharski (’60)*

     Siedziby powiązanych firm
     wg województw
     skala odpowiada liczbie

      Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

      1. "Novo-Tour" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000238244 komunikacja miejska; Spis firm wg. branży: Komunikacja miejska
      2. M.D.T. Travel Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000250939 biura podróży; Spis firm wg. branży: Biura podróży

      Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

      1. Curb-Tec Europe Hutchinson Stroiński Sp.J. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-02-20), KRS 0000236356 maszyny budowlane; Spis firm wg. branży: Maszyny budowlane
     1. początek strony ↑

     2. Krzysztof Piotr Kucharski (’61)*

      1. początek strony ↑

      2. Krzysztof Paweł Kucharski (’62)*

       1. początek strony ↑

       2. Krzysztof Cezary Kucharski (’65)*

        Siedziby powiązanych firm
        wg województw
        skala odpowiada liczbie

        1. Firma: "Ab S.A." Wrocław - komunikacja Wrocław () od 2010-11-24 do teraz komputery; Spis firm wg. branży: Komputery
         1. Stanowisko: Członek Zarząu od 2010-11-24 do teraz

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
         Piotr Augustyniak, Andrzej Bator, Rafał Bator, Katarzyna Jażdrzyk, Radosław Kiełbasiński, Stanisław Knaflewski, Zbigniew Mądry, Grzegorz Ochędzan, Andrzej Przybyło, Iwona Przybyło, Kazimierz Przybyło, Tomasz Rączka, Jacek Łapiński i Jan Łapiński.

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
         Dariusz Kucharski, Piotr Nowjalis, Dariusz Rochman i Jacek Woźniak.

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. "Ab S.A." Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000053834 komputery; Spis firm wg. branży: Komputery
        2. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000166106 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        3. Tauron Dystrybucja S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000073321 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe, elektrociepłownie, elektrownie, medycyna pracy; Spis firm wg. branży: Medycyna pracy
        4. "Mercor" S.A. Gdańsk, KRS 0000217729 szkolenia ppoż; Spis firm wg. branży: Szkolenia PPOŻ
        5. Polski Związek Brydża Sportowego Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000219753 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        6. "Gemini Media" Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000249484 projektowanie stron www; Spis firm wg. branży: Projektowanie stron www
        7. "Hydro-Plex" Sp. z o.o. Kajetanów Dolny, KRS 0000288280 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        8. Columb Technologies S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000309854 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
        9. Argonaut Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000334282 szkoły podstawowe; Spis firm wg. branży: Szkoły podstawowe
        10. Asseco Poland S.A. Rzeszów, KRS 0000033391 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
        11. Certus Development Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000037622 narzędzia ręczne, wyroby metalowe; Spis firm wg. branży: Narzędzia ręczne, wyroby metalowe
        12. Comp S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000037706 kursy i szkolenia, sprzęt i akcesoria komputerowe, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
        13. It Works S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000043721 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
        14. Pharmag S.A. Gdańsk, KRS 0000047877 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        15. "Borowskie Kopalnie Granitu" Sp. z o.o. Borów, KRS 0000068049 kamieniarstwo; Spis firm wg. branży: Kamieniarstwo
        16. Elektrobudowa S.A. Katowice, KRS 0000074725 instalacje grzewcze, usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane

        Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

        1. Unit4 Teta S.A. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2014-03-18), KRS 0000111682 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
        2. Bph Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000002970 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
        3. "Glas" Sp. z o.o. (Koszalin, wykreślona z rejestru 2009-01-06), KRS 0000282105
        4. Polska Grupa Gospodarki Odpadami - Ekogal - Ekopur S.A. (Zgierz, wykreślona z rejestru 2011-02-04), KRS 0000110128 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
        5. Ca Ib Investment Management S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2006-02-14), KRS 0000003697 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        6. "Unicredit Caib International Sp. z o.o." w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-11-08), KRS 0000170222
        7. Unicredit Caib Poland S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000149937
        8. Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej (Łąka, wykreślona z rejestru 2012-04-19), KRS 0000137863 stomatolodzy, protetycy; Spis firm wg. branży: Stomatolodzy, protetycy
        9. "Computer Communication Systems" Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000123544 nieruchomości, projektowanie stron www; Spis firm wg. branży: Projektowanie stron www
        10. M.S. Investment Group S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-08-31), KRS 0000112037
        11. Data Nord S.A. w Upadłości Likwidacyjnej (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-01-19), KRS 0000210610
        12. "Ade Line Logistic" Sp. z o.o. Prusice, KRS 0000308077 meble; Spis firm wg. branży: Meble
        13. Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (S.A.) - Oddział w Polsce (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2009-08-17), KRS 0000293766 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        14. "Harper Hygienics S.A." Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000289345 drogerie; Spis firm wg. branży: Drogerie
        15. R & c Union S.A. w Upadłości Układowej Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000287377 restauracje; Spis firm wg. branży: Restauracje
        16. Ade Line S.A. Prusice, KRS 0000236981 projektowanie wnętrz, wyposażanie wnętrz, wyroby ozdobne; Spis firm wg. branży: Wyroby ozdobne
        17. "K Investments S.A." Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000101733 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        18. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A. Sanok, KRS 0000099813 sprzęt agd; Spis firm wg. branży: Sprzęt AGD
        19. "Totolotek" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000027214 działalność rozrywkowa; Spis firm wg. branży: Działalność rozrywkowa
        20. Nomi S.A. w Upadłości Układowej Kielce, KRS 0000024127 maszyny budowlane, materiały budowlane, supermarkety; Spis firm wg. branży: Supermarkety
        21. "Innovation Technology Group S.A." (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2013-04-11), KRS 0000021315
        22. "Sfinks Polska" S.A. Piaseczno, KRS 0000016481 catering, restauracje; Spis firm wg. branży: Restauracje
        23. "Agros Nova" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-04-05), KRS 0000012443 przetwórstwo owocowo-warzywne; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo owocowo-warzywne
        24. "J&M Enterprises" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000041017 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
        25. Supernova Capital S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2009-09-15), KRS 0000046591
        26. Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi "Polmozbyt Jelcz" S.A. Jelcz Laskowice, KRS 0000084262 części i akcesoria samochodowe; Spis firm wg. branży: Części i akcesoria samochodowe
        27. Energoaparatura S.A. Katowice, KRS 0000078279 automatyka przemysłowa; Spis firm wg. branży: Automatyka przemysłowa
        28. "Lodom" Sp. z o.o. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000063746 magazyny; Spis firm wg. branży: Magazyny
        29. Bio-Profil Polska Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000060390 kosmetyki, perfumy; Spis firm wg. branży: Kosmetyki, perfumy
        30. "Ulma Construccion Polska " S.A. Koszajec, KRS 0000055818 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
       3. początek strony ↑

       4. Krzysztof Kucharski (’68)*

        Siedziby powiązanych firm
        wg województw
        skala odpowiada liczbie

        1. Firma:
         1. Stanowisko:

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
         Jerzy Grabowski, Sławomir Jaremek, Andrzej Konopelko, Marek Lis, Katarzyna Litwa i Elżbieta Pelczarska.

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
         Ewa Bednarz, Piotr Christop, Piotr Grocholewski, Jerzy Gruszka, Krzysztof Kątny, Piotr Koczorowski, Piotr Kłoda, Ewa Liebert, Zbigniew Małkowski, Adrian Moliński, Maria Nowak, Jan Rączka, Ewa Rospek, Beata Toboła, Justyna Tomczyk, Wiesław Wiela, Przemysław Zaleski i Arkadiusz Zdulski.

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. "Eneos" Sp. z o.o. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000067552 instalacje budowlane; Spis firm wg. branży: Instalacje budowlane

        Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

        1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przecław - Zielone Pole" Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000177351 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
       5. początek strony ↑

       6. Krzysztof Mirosław Kucharski (’70)*

        Siedziby powiązanych firm
        wg województw
        skala odpowiada liczbie

        1. Firma:
         1. Stanowisko:
         2. Stanowisko:

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
         Andrzej Bednarek, Tadeusz Chrustowski, Sławomir Gielec, Tadeusz Jaśkowski, Krzysztof Klimek, Aleksandra Koścista, Mirosław Mazurek, Jacek Obrębski, Andrzej Ogórek, Tadeusz Pawełkiewicz, Zdzisław Skoneczny, Grażyna Śliwińska i Wanda Sobór.

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
         Henryk Grejber i Dariusz Wójciak.

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. Stolarska Spółdzielnia Pracy im. 18 Stycznia w Tomaszowie Mazowieckim w Likwidacji Tomaszów Mazowiecki, KRS 0000063560 stolarstwo; Spis firm wg. branży: Stolarstwo
       7. początek strony ↑

       8. Krzysztof Kucharski (’72)*

        Siedziby powiązanych firm
        wg województw
        skala odpowiada liczbie

        1. Firma:
         1. Stanowisko:
         2. Stanowisko:

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
         Lech Goryszewski i Włodzimierz Goryszewski.

         Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
         Przemysław Rudnicki.

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. "Eko-Drob" Sp. z o.o. Polanów, KRS 0000070534
       9. początek strony ↑

       10. Krzysztof Stanisław Kucharski (’72)*

        Siedziby powiązanych firm
        wg województw
        skala odpowiada liczbie

         Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

         1. "Mastermeat" Sp. z o.o. Kozia Góra, KRS 0000234616 magazyny; Spis firm wg. branży: Magazyny
        1. początek strony ↑

        2. Krzysztof Radosław Kucharski (’74)*

         1. początek strony ↑

         2. Krzysztof Kucharski (’75)*

          Siedziby powiązanych firm
          wg województw
          skala odpowiada liczbie

           Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

           1. "Unimat"Sp. z o.o. Gorlice, KRS 0000030050 kosztorysy budowlane; Spis firm wg. branży: Kosztorysy budowlane

           Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

           1. "Stal-Chem" Sp. z o.o. Gorlice, KRS 0000171118
          1. początek strony ↑

          2. Krzysztof Kucharski (’77)*

           Siedziby powiązanych firm
           wg województw
           skala odpowiada liczbie

           1. Firma: Globalmalt Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz () od 2010-10-26 do teraz
            1. Stanowisko:
            2. Stanowisko: Członek Zarządu od 2010-12-28 do teraz

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Marek Kotecki, Gephard Ludwig, Dietrich Monch, Sławomir Przączak, Irina Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Carl Schill i Peter Urbanek.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            Wolfgang Lux, Hans Schroder, Carsten Wulf, Krzysztof Łączny i Andrzej Łuszczewski.

           Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

           1. Globalmalt Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000006326
           2. Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o. Września, KRS 0000052677
           3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młynarz" w Teresinie Teresin, KRS 0000115266 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe

           Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

           1. Polskie Młyny S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000046533 przetwórstwo owocowo-warzywne, uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
           2. E-Wgt S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-09-20), KRS 0000064449
           3. Wgt S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000075360 bazary, targowiska; Spis firm wg. branży: Bazary, targowiska
          3. początek strony ↑

          4. Krzysztof Tadeusz Kucharski (’77)*

           Siedziby powiązanych firm
           wg województw
           skala odpowiada liczbie

           1. Firma:
            1. Stanowisko:
            2. Stanowisko:

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Uladzimir Fatkulin i Piotr Żerebecki.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            Wiesław Wysocki i Barbara Żerebecka.

           Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

           1. "Eko-Sab" Sp. z o.o. Chorzów, KRS 0000322050 roboty rozbiórkowe; Spis firm wg. branży: Roboty rozbiórkowe
          5. początek strony ↑

          6. Krzysztof Kucharski (’77)*

           Siedziby powiązanych firm
           wg województw
           skala odpowiada liczbie

           1. Firma: Zuraj Sp. z o.o. Karolew () od 2008-02-04 do teraz sprzęt ogrodniczy; Spis firm wg. branży: Sprzęt ogrodniczy
            1. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2008-02-04 do teraz

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Dobrochna Kucharska.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            (brak osób)

           2. Firma: Agraj Sp. z o.o. Karolew () od 2008-02-01 do teraz sprzęt ogrodniczy; Spis firm wg. branży: Sprzęt ogrodniczy
            1. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2008-02-01 do teraz

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Dobrochna Kucharska.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            (brak osób)

           3. Firma:
            1. Stanowisko:
            2. Stanowisko:

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Andreas Arens, Dariusz Mikołajek i Bartłomiej Ordanik.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            Agnieszka Bator Kułakowska, Marcin Koper, Katarzyna Lubarska i Reiner Sommer.

           Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

           1. "Poraj" - Sp. z o.o. Karolew, KRS 0000205725
           2. Agraj Sp. z o.o. Karolew, KRS 0000298040 sprzęt ogrodniczy; Spis firm wg. branży: Sprzęt ogrodniczy
           3. Zuraj Sp. z o.o. Karolew, KRS 0000298159 sprzęt ogrodniczy; Spis firm wg. branży: Sprzęt ogrodniczy
           4. "Rustikus" Sp. z o.o. Stanomino, KRS 0000150163
           5. "Raj" Sp. z o.o. Karolew, KRS 0000037659
           6. "Silka" Sp. z o.o. Stanomino, KRS 0000083080
           7. "Almari Agro" Sp. z o.o. Stanomino, KRS 0000156211 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
           8. "Nadra" Sp. z o.o. Stanomino, KRS 0000247794 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
           9. Gospodarstwo Rolne "Wonieść" Sp. z o.o. Wonieść, KRS 0000051934 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt
           10. "Młyn Prochowice" Sp. z o.o. Wonieść, KRS 0000045771 hotele; Spis firm wg. branży: Hotele
           11. Pomerania Innovate Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000267189 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
           12. "Biogazownia Jezierzyce" Sp. z o.o. Jezierzyce, KRS 0000331027 gazownie; Spis firm wg. branży: Gazownie
           13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Adas" Sp. z o.o. Leszno, KRS 0000200799 przetwórstwo owocowo-warzywne; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo owocowo-warzywne
           14. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie Kościan, KRS 0000194708 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
           15. "Rolpex" Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Sp. z o.o. Wolkowo, KRS 0000192301
           16. "Green Power" Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000300247
           17. "Wytwórnia Lodów Wsg" Sp. z o.o. Kościan, KRS 0000158891 kawiarnie; Spis firm wg. branży: Kawiarnie
           18. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z Siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. Tulce, KRS 0000119699 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt

           Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

           1. "Dolnośląska Agencja Handlowa Pro Natura" Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000153354 chemia gospodarcza; Spis firm wg. branży: Chemia gospodarcza
           2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew" Karolew, KRS 0000206345 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
           3. "Rota-Agra" Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski, KRS 0000230468 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
           4. "Vera-Agra" Sp. z o.o. Guzowice, KRS 0000231003 sprzęt ogrodniczy; Spis firm wg. branży: Sprzęt ogrodniczy
           5. "Biopal" - Sp. z o.o. Borek Wielkopolski, KRS 0000091841
           6. Przedsiębiorstwo "Ledrol" Sp. z o.o. Ledno, KRS 0000090916
           7. Grupa Producencka "Mleko Wolkowo" Sp. z o.o. Wonieść, KRS 0000295598 nabiał; Spis firm wg. branży: Nabiał
           8. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Kościanie w Likwidacji (Kościan, wykreślona z rejestru 2012-02-17), KRS 0000150001 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
           9. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kościanie Kościan, KRS 0000122035 instytucje samorządowe; Spis firm wg. branży: Instytucje samorządowe
           10. Milano Sp. z o.o. Kościan, KRS 0000090282 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
           11. Sgb-Bank S.A. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000058205 banki; Spis firm wg. branży: Banki
           12. Grupa Producencka "Zboża Wonieść" Sp. z o.o. Wonieść, KRS 0000305778 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
          7. początek strony ↑

          8. Krzysztof Kucharski (’80)*

           Siedziby powiązanych firm
           wg województw
           skala odpowiada liczbie

           1. Firma: Towarzystwo Autyzmu w Toruniu Toruń - komunikacja Toruń () od 2006-02-03 do teraz organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
            1. Stanowisko:
            2. Stanowisko: od 2006-04-28 do teraz

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Remigiusz Antoniak, Katarzyna Bajerska, Ewelina Bełczowska, Sławomir Białek, Luiza Bożek, Jacek Błeszyński, Jolanta Dziczek, Ewa Groń, Małgorzata Janczukowicz, Małgorzata Karpa, Magdalena Kordowska, Paweł Lewandowski, Barbara Mccarthy, Barbara Nowicka, Renata Orzechowska, Anna Pestka, Marta Pilawka, Anna Wadelska i Katarzyna Wysocka.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            (brak osób)

           Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

           1. Towarzystwo Autyzmu w Toruniu Toruń - komunikacja Toruń, KRS 0000042393 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe

           Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

           1. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu Inowrocław, KRS 0000168926 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
          9. początek strony ↑

          10. Krzysztof Mariusz Kucharski (’81)*

           Siedziby powiązanych firm
           wg województw
           skala odpowiada liczbie

            Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

            1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000069019 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
           1. początek strony ↑

           2. Krzysztof Piotr Kucharski (’81)*

            Siedziby powiązanych firm
            wg województw
            skala odpowiada liczbie

            1. Firma:
             1. Stanowisko:

             Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
             Lesław Kulpa, Magdalena Murawska, Bogumiła Surma, Ewelina Surma, Henryk Surma i Halina Szkwarek.

             Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
             Barbara Czajcińska, Jarosław Golonka, Tadeusz Surma i Jan Szkwarek.

            2. Firma:
             1. Stanowisko:

             Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
             Barbara Bohatyrewicz, Joanna Broda, Magdalena Murawska i Andrzej Murawski.

             Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
             Beata Broda i Andrzej Ficek.

            Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

            1. "Probis" Sp. z o.o. Bielsko-Biała, KRS 0000016362 roboty ogólnobudowlane; Spis firm wg. branży: Roboty ogólnobudowlane
            2. Kompania Narzędziowa Hermes Sp. z o.o. Bielsko-Biała, KRS 0000187483 instalacje elektryczne; Spis firm wg. branży: Instalacje elektryczne
            3. "Investment & Management" Murawski i Bohatyrewicz Sp.J. Bielsko-Biała, KRS 0000093084 narzędzia ręczne, wyroby metalowe; Spis firm wg. branży: Narzędzia ręczne, wyroby metalowe
            4. "Pro Beskid" Sp. z o.o. Bielsko-Biała, KRS 0000343797 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
           3. początek strony ↑

           4. Krzysztof Kucharski (’83)*

            Siedziby powiązanych firm
            wg województw
            skala odpowiada liczbie

             Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

             1. Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000337169 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe

             Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

             1. Varsovia Capital S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000307769 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
            1. początek strony ↑

            2. Krzysztof Józef Kucharski (’86)*

             1. początek strony ↑

             2. Krzysztof Michał Kucharski (’91)*

              1. początek strony ↑

              © 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS