Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Znaleziono dokładnie jedną osobę nazywającą się „Krzysztof Kudłak”.

 1. Krzysztof Roman Kudłak (’60)*

  1. Firma:
   1. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   (brak osób)

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   Bogusław Banaszkiewicz, Maciej Chałupka, Stefan Cichocki, Franciszek Czernomordy, Kazimierz Demczak, Janusz Fidurski, Henryk Gajek, Kazimierz Grzyb, Leszek Jarząbek, Witold Lech, Julitta Litwin Bielak, Mirosław Markiewicz, Roman Nowoszycki, Urszula Orłowska, Maria Worgut i Mieczysław Worgut.

 2. początek strony ↑

© 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS