Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Marek Wojtowicz w KRS

:

Marek Antoni Wójtowicz (’47)*

Siedziby powiązanych firm:

  1. Firma: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego Lublin () od 2009-07-01 do teraz instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
    1. Stanowisko: od 2009-07-01 do teraz

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    Mariusz Adamski, Regina Babisz, Józef Bednarczyk, Franciszek Bojda, Halina Byczek Krasucka, Małgorzata Ciosmak, Tomasz Czubacki, Janusz Czuryłowski, Bartosz Dutkowski, Helena Faczyńska, Grażyna Fiut, Sławomir Frynas, Anna Karpińska, Katarzyna Komisarczuk, Bogdan Kotowski, Wojciech Kowalski, Barbara Kuśmiderska, Mateusz Michaluk, Maria Nowosad, Stanisław Pasikowski, Roman Rodak, Zdzisław Rydz, Jerzy Sadawa, Janusz Śladkowski, Tadeusz Sobieszek, Zygmunt Śpiewak, Monika Sztuka, Witold Szulecki, Andrzej Słowikowski, Dariusz Tomaszewski, Leszek Warowny, Andrzej Wasilewski, Maria Wiślińska, Jacek Zdenicki i Ryszard Łoziński.

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    Józef Krzyżanowski, Krystyna Miazek, Łukasz Miazek i Jadwiga Targońska.

  2. Firma:
    1. Stanowisko:

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    Hanna Bunalska, Zbigniew Kresek, Tomasz Przeciechowski, Marianna Rejmak i Krzysztof Wichrowski.

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    Arkadiusz Białas, Marian Hadaś, Kazimierz Kowalczyk, Witold Szymański, Józef Szymbara i Dariusz Tomaszewski.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

  1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego Lublin, KRS 0000059683 instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
  2. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000100817 działalność artystyczna; Spis firm wg. branży: Działalność artystyczna
  3. "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie Lublin, KRS 0000127551 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
  4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Walecznych" Lublin, KRS 0000157898 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
  5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków "Arcus" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Lublin, KRS 0000194872 remonty; Spis firm wg. branży: Remonty
  6. "Victoriss" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000284870 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
  7. "Krewniacy" - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000171834 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
  8. Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej Pttk Sp. z o.o. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000160716 organizacje, instytucje gospodarcze; Spis firm wg. branży: Organizacje, instytucje gospodarcze
  9. Color Park S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000102615 firma; Spis firm wg. branży: Firma

Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

  1. "Hotele Lubelskie Pttk" Sp. z o.o. (Lublin, wykreślona z rejestru 2012-10-23), KRS 0000163409 firma; Spis firm wg. branży: Firma
  2. "Educom" Sp. z o.o. w Likwidacji (Lublin, wykreślona z rejestru 2014-06-12), KRS 0000057980 nauka jazdy; Spis firm wg. branży: Nauka jazdy
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Polonus" S.A. (Lublin, wykreślona z rejestru 2011-03-16), KRS 0000063189 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
  4. Sudeckie Hotele i Schroniska Pttk Sp. z o.o. Jelenia Góra, KRS 0000130319 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami

Marek Józef Wojtowicz (’48)*


    Marek Roman Wojtowicz (’50)*

    Siedziby powiązanych firm:

      Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

      1. Fundacja Sinfonia Varsovia Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000040968 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia

      Marek Józef Wójtowicz (’52)*

      Siedziby powiązanych firm:

      1. Firma: Smok-Max Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków () od 2002-12-17 do teraz asenizacja; Spis firm wg. branży: Asenizacja
        1. Stanowisko: V-Ce Prezes Zarządu od 2002-12-17 do teraz

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
        Krystian Ćwioro, Tadeusz Ćwioro, Agnieszka Czapkowicz, Piotr Franków, Aleksander Grodzki, Andrzej Juruś, Adrian Legutko, Dominika Machnik, Adam Paszek, Aneta Pieszczyńska, Roman Pieszczyński, Janina Polak Świętoniowska, Grzegorz Proszowski, Andrzej Szczepanik, Andrzej Tokarczyk, Anna Tutka i Danuta Tutka.

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
        (brak osób)

      Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

      1. Smok-Max Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000143868 asenizacja; Spis firm wg. branży: Asenizacja

      Marek Adam Wojtowicz (’54)*

      Siedziby powiązanych firm:

      1. Firma:
        1. Stanowisko:

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
        Ewa Bednarska, Mirosław Bednarski, Teresa Krawczyk, Tomasz Maracewicz, Adam Popławski i Józef Sowiński.

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
        Dariusz Beruś, Piotr Bukowski, Paweł Górnicki, Tadeusz Kochanowski, Michał Krechowiecki i Tadeusz Roczniak.

      2. Firma:
        1. Stanowisko:

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
        Mirosław Kamiński, Teresa Krawczyk, Hanna Maracewicz i Adam Popławski.

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
        (brak osób)

      3. Firma:
        1. Stanowisko:

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
        Dariusz Beruś, Antoni Bukowski, Paweł Górnicki, Piotr Graduszyński, Przemysław Jaroński, Mirosław Kamiński, Janusz Koczyk, Michał Krechowiecki, Tomasz Maracewicz, Zbigniew Niesiobędzki, Mariusz Olszanka, Grzegorz Pensiek, Adam Popławski i Bogusław Szymański.

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
        Monika Antoszewska, Marcin Jakubisiak, Robert Jaroszewicz, Anna Kublik, Robert Sierociński, Dominika Syrowatko, Marek Szydłowski i Dominik Szymanek.

      Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

      1. Protektor Spf S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000019508 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      2. Europejscy Eksperci Samochodowi S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000062642 atesty, certyfikaty; Spis firm wg. branży: Atesty, certyfikaty
      3. Promesa Centrum Doradztwa Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000066855 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      4. Idm Services Sp. z o.o. Gdańsk, KRS 0000242098 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      5. "Polska Platforma Ubezpieczeniowa" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000283268 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      6. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000057720 fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
      7. Advanced Business Solutions Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000348016 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
      8. Fundacja Wsparcia Policjantów Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000296182 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
      9. Primo Finance Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000250635 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
      10. Net Premium Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000046829 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      11. Jupiter S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000026567 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
      12. Ponar Wadowice S.A. Wadowice, KRS 0000335453 przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
      13. Pekao Property S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000015084 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
      14. Milennium Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000290532 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
      15. Mampol Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000116465 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      16. Ponar Silesia S.A. Łaziska Górne, KRS 0000279758 instalacje hydrauliczne; Spis firm wg. branży: Instalacje hydrauliczne
      17. "Agro Inserwis" Sp. z o.o. Jadwisin, KRS 0000139031 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
      18. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Sosnowiec, KRS 0000143061 roboty rozbiórkowe; Spis firm wg. branży: Roboty rozbiórkowe
      19. Geneza Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000112209 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      20. T.B. Millenium Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000189144 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
      21. "Interguard" Agencja Restrukturyzacji i Obrotu Wierzytelnościami Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000192768 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
      22. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa Ihar. Strzelce, KRS 0000204722 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
      23. "Ceramika Nowa Gala Ii" Sp. z o.o. Końskie, KRS 0000211367 glazura, terakota; Spis firm wg. branży: Glazura, terakota
      24. Energosynergia Technologie Sp. z o.o. Mikołów, KRS 0000212771 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
      25. Inquiry Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000215875 badania rynku; Spis firm wg. branży: Badania rynku
      26. "Ceramika Gres" S.A. Końskie, KRS 0000069010 ceramika budowlana; Spis firm wg. branży: Ceramika budowlana

      Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

      1. Kancelaria Brokerska Prometeusz Sp. z o.o. w Likwidacji (Konin, wykreślona z rejestru 2010-03-03), KRS 0000143865 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
      2. Seb Commercial Finance Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000252321 leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
      3. Seb Commercial Finance Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-11-16), KRS 0000173521 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
      4. Promesa Plus Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000134340 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      5. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000099208 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
      6. "E - Katalyst" S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2009-03-11), KRS 0000030674 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      7. Trinity Management Sp. z o.o. (Kraków - komunikacja Kraków, wykreślona z rejestru 2013-08-30), KRS 0000022209 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      8. Spf Spółka Ograniczoną Odpowiedzialnością (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-03-24), KRS 0000066590 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      9. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Mazowsze" (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-02-14), KRS 0000058712 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
      10. "Fagormastercook" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000035082 instalacje elektryczne; Spis firm wg. branży: Instalacje elektryczne
      11. Energomontaż - Północ S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-03-21), KRS 0000008564 roboty ogólnobudowlane, rurociągi; Spis firm wg. branży: Rurociągi
      12. Metropolis Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-07-10), KRS 0000258995 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
      13. Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-07-10), KRS 0000271808 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
      14. Tuf Brokers Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000303026 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      15. "Netia" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000041649 linie telekomunikacyjne, operatorzy telefonii stacjonarnej, projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
      16. Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. "W Upadłości Likwidacyjnej" Zielona Góra, KRS 0000078402 meble; Spis firm wg. branży: Meble
      17. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000039409 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
      18. "Auto - Centrum Puławska" Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-02-01), KRS 0000037970 salony samochodowe; Spis firm wg. branży: Salony samochodowe
      19. "Kik Investment" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000016272 serwisy internetowe; Spis firm wg. branży: Serwisy Internetowe
      20. "Floyd Press" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000021736 sprzęt agd; Spis firm wg. branży: Sprzęt AGD

      Marek Wójtowicz (’54)*

      Siedziby powiązanych firm:

      1. Firma: "Calceus" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa () od 2002-11-28 do teraz sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
        1. Stanowisko:
        2. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2002-11-28 do teraz

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
        Marek Budny.

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
        (brak osób)

      Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

      1. Alfa Iwona Urbanowicz Sp.J. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000108349 szkolenia bhp; Spis firm wg. branży: Szkolenia BHP
      2. "Calceus" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000141022 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe

      Marek Stanisław Wójtowicz (’57)*

      Siedziby powiązanych firm:

      1. Firma:
        1. Stanowisko:

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
        Paweł Brukszo, Krzysztof Burnos, Grzegorz Grabowicz, Bogusław Grabowski, Rafał Karnowski, Krzysztof Kawalec, Urban Kielichowski, Marek Kołodziejski, Sebastian Król, Piotr Krupa, Jacek Owczarek, Zdzisław Piekarski, Dariusz Prończuk i Karol Żbikowski.

        Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
        Tadeusz Duszyński, Michał Kornatowski i Dariusz Strojewski.

      Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

      1. Magellan S.A. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000263422 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
      2. Comp S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000037706 kursy i szkolenia, sprzęt i akcesoria komputerowe, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
      3. Enterprise Investors Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000007178 lombardy; Spis firm wg. branży: Lombardy
      4. "Evcon" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000259996 projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
      5. Euro-Tax.pl S.A. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000311384 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
      6. Alfa-Logis Sp. z o.o. Pass, KRS 0000254160 magazyny; Spis firm wg. branży: Magazyny
      7. Oxygen Sp. z o.o. Ksawerów, KRS 0000257785 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      8. "Texton" S.A. Zgierz, KRS 0000275700 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      9. Premium Distributors Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000287947 hurtownie spożywcze, sklepy monopolowe; Spis firm wg. branży: Sklepy monopolowe
      10. "Eurocash Trade 2" Sp. z o.o. Komorniki, KRS 0000329037 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
      11. Gemstone Partners Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000329070 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      12. Lecico Cee Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, KRS 0000333246 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
      13. Poltronic S.A. Siechnice, KRS 0000349566 naprawa sprzętu rtv; Spis firm wg. branży: Naprawa sprzętu RTV
      14. Kdwt S.A. Komorniki, KRS 0000040385 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
      15. "Kie"Sp. z o.o. Niepruszewo, KRS 0000041691 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      16. "Calisia" Sp. z o.o. w Likwidacji Kalisz, KRS 0000042896 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      17. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000060640 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
      18. Unimor Development S.A. Gdańsk, KRS 0000061394 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
      19. Miro Sp. z o.o. Ząbkowice Śląskie, KRS 0000065440 gorzelnie, browary; Spis firm wg. branży: Gorzelnie, browary
      20. "Polskie Hurtownie Alkoholi" Sp. z o.o. Komorniki, KRS 0000072448 sklepy monopolowe; Spis firm wg. branży: Sklepy monopolowe
      21. "Scanaqua" Sp. z o.o. Ozorków, KRS 0000038952 folie, tworzywa sztuczne; Spis firm wg. branży: Folie, tworzywa sztuczne
      22. "Dako-Galant" Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Sp. z o.o. Komorniki, KRS 0000035408 gorzelnie, browary; Spis firm wg. branży: Gorzelnie, browary
      23. Copernicus Services Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000004778 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
      24. Echo Investment S.A. Kielce, KRS 0000007025 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
      25. Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000010821 banki; Spis firm wg. branży: Banki
      26. Investra Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000012648 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      27. Unitra Towarzystwo Handlowo Przemysłowe S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000014280 organizacje, instytucje gospodarcze; Spis firm wg. branży: Organizacje, instytucje gospodarcze
      28. Wawel S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000014525 artykuły spożywcze; Spis firm wg. branży: Artykuły spożywcze
      29. Mennica Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000019196 biżuteria, jubiler, ministerstwa; Spis firm wg. branży: Ministerstwa
      30. Multi-Ex S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000034424 sklepy monopolowe; Spis firm wg. branży: Sklepy monopolowe
      31. Elektrobudowa S.A. Katowice, KRS 0000074725 instalacje grzewcze, usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
      32. "Ipt" Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000196129 badania rynku; Spis firm wg. branży: Badania rynku
      33. Biuro Biegłych Rewidentów "Elma-Polaudit" Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000202006 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
      34. "Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego" Sp. z o.o. Komorniki, KRS 0000203619 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
      35. "Saol Dystrybucja Sp. z o.o." Sosnowiec, KRS 0000207117 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
      36. "Eurocash" S.A. Komorniki, KRS 0000213765 chemia gospodarcza, hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
      37. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000217580 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
      38. Secapital Polska Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000244135 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
      39. Rejestr Dłużników Erif Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000182408 windykacja; Spis firm wg. branży: Windykacja
      40. Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi "Agis" S.A. Toruń - komunikacja Toruń, KRS 0000103408 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
      41. "Damianex" S.A. Przeworsk, KRS 0000108201 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
      42. "Delikates" Sp. z o.o. Komorniki, KRS 0000108575 gorzelnie, browary; Spis firm wg. branży: Gorzelnie, browary
      43. "Alliance Polska" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000122661 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      44. Novum Finance Sp. z o.o. w Likwidacji Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000252906 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe

      Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

      1. Skarbiec Asset Management Holding S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-10-15), KRS 0000087189 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      2. Polska Grupa Gospodarki Odpadami - Ekogal - Ekopur S.A. (Zgierz, wykreślona z rejestru 2011-02-04), KRS 0000110128 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
      3. Electus S.A. Lubin, KRS 0000156248 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
      4. "Ulma Construccion Polska " S.A. Koszajec, KRS 0000055818 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
      5. Sgb Leasing Sp. z o.o. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000030473 leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
      6. "Finryan - Niepodległości" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000180392 edukacja pozaszkolna; Spis firm wg. branży: Edukacja Pozaszkolna
      7. Diora - Świdnica Sp. z o.o. Świdnica, KRS 0000172956 automatyka przemysłowa; Spis firm wg. branży: Automatyka przemysłowa
      8. "Unicredit Caib International Sp. z o.o." w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-11-08), KRS 0000170222 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      9. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych "Polmed" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000165767 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
      10. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000332148 wydawnictwa; Spis firm wg. branży: Wydawnictwa
      11. Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-04-17), KRS 0000213990 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      12. Payup Polska S.A. Komorniki, KRS 0000299000 projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
      13. "Harper Hygienics S.A." Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000289345 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo
      14. Tradis Sp. z o.o. (Lublin, wykreślona z rejestru 2014-05-26), KRS 0000272382 hurtownie spożywcze, supermarkety, hipermarkety, zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
      15. Laminex Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, KRS 0000335580 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
      16. Emc Instytut Medyczny S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000222636 medycyna pracy; Spis firm wg. branży: Medycyna pracy
      17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kolfer" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000135699 materiały opałowe; Spis firm wg. branży: Materiały opałowe
      18. Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. Lublin, KRS 0000038438 sprzęt i materiały medyczne; Spis firm wg. branży: Sprzęt i materiały medyczne
      19. "Sanitec Koło" Sp. z o.o. (Koło, wykreślona z rejestru 2012-01-19), KRS 0000038110 wyposażanie łazienek; Spis firm wg. branży: Wyposażanie łazienek
      20. "Organizacja Dystrybucji Sanitarnej" Sp. z o.o. (Koło, wykreślona z rejestru 2010-04-28), KRS 0000037713 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      21. Astor Sp. z o.o. (Olsztyn, wykreślona z rejestru 2012-01-10), KRS 0000035560 komputery; Spis firm wg. branży: Komputery
      22. Alfa Trading Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000034350 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
      23. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Tuw" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000033284 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
      24. Mwealth Management S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000021519 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      25. Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. (Błonie, wykreślona z rejestru 2010-11-17), KRS 0000013892 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
      26. Polskie Biuro Podróży Travel Time Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-01-28), KRS 0000046253 biura podróży; Spis firm wg. branży: Biura podróży
      27. "Elektrim Telekomunikacja" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000053678 linie telekomunikacyjne; Spis firm wg. branży: Linie telekomunikacyjne
      28. "Centrum Medyczne Damiana" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-03-08), KRS 0000132852 medycyna, pogotowie ratunkowe, przychodnie, ratownictwo medyczne, reumatolodzy; Spis firm wg. branży: Reumatolodzy
      29. Eko - Chem Polkowski i Inni Sp.J. Białystok, KRS 0000030845 pralnie, farbiarnie; Spis firm wg. branży: Pralnie, farbiarnie
      30. Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000128191 medycyna, przychodnie; Spis firm wg. branży: Przychodnie
      31. Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-10-25), KRS 0000123676 wydawnictwa; Spis firm wg. branży: Wydawnictwa
      32. M.S. Investment Group S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-08-31), KRS 0000112037 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      33. "Telesto" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000106645 przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
      34. "Rovese" S.A. Kielce, KRS 0000081341 wyposażanie łazienek; Spis firm wg. branży: Wyposażanie łazienek
      35. "Panta-Hurt"-Sp. z o.o. (Choszczówka Stojecka, wykreślona z rejestru 2012-01-23), KRS 0000065197 firma; Spis firm wg. branży: Firma
      36. "Uzdrowisko Ustka" Sp. z o.o. Ustka, KRS 0000064190 hotele; Spis firm wg. branży: Hotele
      37. Proservice Agent Transferowy Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-11-12), KRS 0000013069 firma; Spis firm wg. branży: Firma

      Marek Stanisław Wójtowicz (’59)*

      Siedziby powiązanych firm:

      Marek Wójtowicz (’61)*


        Marek Wójtowicz (’61)*

        Siedziby powiązanych firm:

        1. Firma: Wektor Inwestycje Sp. z o.o. Gliwice () od 2007-03-19 do teraz zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
          1. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2007-03-19 do teraz

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Piotr Rossa.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          (brak osób)

        2. Firma:
          1. Stanowisko:

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Andrzej Adamczyk, Dariusz Adamowski, Gintaras Agintas, Herman Agneessens, Konrad Anczaruk, Alina Anton, Umberto Arts, Artur Artwiński, Bożena Augustyniak, Adam Bączar, Irena Baczyńska, Janusz Bagiński, Krystyna Bajorska Zdziennicka, Barbara Bąk, Anna Bakalarz, Jarosław Balsamski, Robert Banach, Grażyna Banaś, Mariola Banaszek, Renata Baran, Teresa Baranowska, Maciej Bardan, Ryszard Bartelik, Gerard Beczała, Danuta Bednarzak, Aleksandra Bejgerowska, Wacław Berezowski, Andre Bergen, Teresa Biernat, Tomasz Bistroń, Tom Blanckaert, Mirosław Bliźniuk, Jowita Bochan Ptaszyńska, Ewa Bolesta, Tomasz Borczyński, Tadeusz Borecki, Danuta Borkowska, Piotr Borowski, Tomasz Brejecki, Czesław Broda, Aneta Broniszewska, Bogdan Bronowski, Artur Bryzek, Maria Bugielska, Dariusz Bukat, Mariusz Bykowski, Hanna Błażejewska, Urszula Cerańska, Ryszard Chodor, Ewa Chojecka, Henryk Choromański, Jerzy Chrobaczyński, Dorota Chrzanowska Jarosławska, Jarosław Chrzanowski, Teresa Ciastoń, Dorota Cichocka, Leszek Cichy, Witold Ciechanowski, Marian Cisek, Janusz Ciszak, Xavier Coulie, Wiktor Culicki, Beata Cybulska, Robert Czańka, Małgorzata Czaplicka, Katarzyna Czapska, Robert Czechowicz, Jowita Czerwińska, Piotr Cziura, Monika Czupajło, Alicja Dąbrowska, Beata Dąbrowska, Steven De Jonge, Eric De Kelver, Christian Defrancq, Ronny Delchambre, Fedele Di Maggio, Krzysztof Dobicki, Tomasz Dobrzyński, Rita Docx, Marianna Domagała, Władysław Domagała, Katarzyna Dresler, Katarzyna Dróżdż, Krzysztof Dróżdż, Marzenna Drzewiecka, Mariusz Dudek, Mieczysław Dudek, Ewa Dudzik, Andrzej Duer, Ewa Dumania, Piotr Dunin Suligostowski, Michał Dwurzyński, Daniela Dybowska, Waldemar Dziamski, Andrzej Dziedzic, Krzysztof Dziedzic, Anna Dzierzbicka Zimny, Stanisław Ejsmont, Jolanta Ewertowska, Leszek Fiertek, Wiesława Filipkowska Schmidt, Grażyna Fiok, Luc Flamee, Grzegorz Florczuk, Francois Florquin, Violetta Forszpaniak, Marzena Frąckowiak Ciodyk, Halina Gajda, Joanna Gajda, Robert Gajzler, Vytautas Galvele, Beata Garbalska Bator, Krzysztof Gąsak, Teresa Gaszewska, Bolesław Gaweł, Bogdan Gawryszewski, Jarosław Gierczak, Przemysław Ginter, Aleksandra Golańska, Maria Golisz, Sławomir Góralski, Maria Górka, Krzysztof Górski, Grażyna Gosk, Leokadia Gospodarczyk, Jarosław Gross, Robert Grzanka, Philippe Guiral, Juan Guldentops, Jerzy Gwizdała, Janusz Gładyszewski, Jerzy Głuszak, Teresa Hajłasz Golonka, Aleksandra Han, Marcin Harbuz, Wojciech Hawajski, Iwona Heljasińska, Elżbieta Henn, Jacek Herezo, Marek Hiller, Jan Hoda, John Hollows, Anna Hubert, Krystyna Iwanowicz, Lidia Jabłonowska Luba, Andrzej Jabłoński, Anna Jackowska, Artur Jadczak, Krzysztof Jagiełka, Hanna Jakima, Zbigniew Jakubowski, Jerzy Jakubus, Katarzyna Jamroz, Vladislav Jancis, Ewa Janczura, Marta Janewicz, Aneta Janiak, Ewa Janiszewska, Paweł Janowski, Frank Jansen, Edyta Janyga, Renata Jarmusz, Ewa Jaroszewicz, Violetta Jasińska Jaśkowiak, Cezary Jaster, Elżbieta Jaszczak, Małgorzata Jawor Piotrowska, Iwona Jaworczykowska, Marzena Jędrzejczyk, Krzysztof Jędrzejewski, Elżbieta Jodkowska, Bogusław Juchacz, Andżelika Juchimowicz, Maria Jurczyńska, Barbara Jurga, Irena Juszczyk, Zbigniew Kacprzyński, Mariusz Kaczmarek, Maciej Kaczmarski, Jan Kafel, Krystyna Kalisz, Paweł Kamelski, Mirosława Karczewska, Marianna Karolewska, Mieczysław Karoń, Elżbieta Kasprzak, Małgorzata Kaszak, Stefan Kawalec, Filip Kawczyński, Józef Kałużyński, Grzegorz Kędzior, Wojciech Kęsik, Elżbieta Kiełbus, Maria Klappa, Lidia Klim, Adam Klimaszewski, Danuta Kniaź, Henryka Kobus, Wojciech Kochanek, Grzegorz Koczara, Barbara Kokot, Krzysztof Kokot, Regina Kolasa, Wojciech Kolenda, Grażyna Kolińska, Andrzej Komórek, Irena Komorowska, Dorota Konarska, Marek Konczak, Michał Kosman, Włodzimierz Kossakowski, Janina Kosteczko, Mariusz Kostera, Maksymilian Kostrzewa, Michał Kotas, Barbara Kotowicz, Arkadiusz Kowalczyk, Waldemar Kowalczyk, Aleksandra Kowalewska, Grzegorz Kowalik, Joanna Kowalska, Jolanta Kowalska, Artur Kowalski, Zbigniew Kozerski, Konrad Kozik, Iwona Kozłowska, Jan Kołoczek, Magdalena Kołodziejczak, Helena Krajewska, Witold Krajewski, Adam Krasny, Andrzej Krasuski, Grzegorz Krawczyk, Dorota Krejbich, Sylwia Krenzel, Małgorzata Kroker Jachiewicz, Marek Królak, Joanna Królak Werwińska, Tomasz Krupa, Robert Kubala, Maria Kucińska, Sylwester Kućmierowski, Zbigniew Kudaś, Anita Kukla Pszczółka, Feliks Kulikowski, Teresa Kuptel, Dariusz Kuś, Dariusz Kuziorowicz, Kazimierz Kuźma, Marek Kwiatkowski, Maciej Lamparski, Krzysztof Lebiediew, Urszula Lech, Jolanta Lesisz, Halina Lewandowska, Jolanta Libera, Guy Libot, Hanna Libura, Mariusz Lichtenberg, Danuta Lider, Barbara Lipka, Elżbieta Lipska, Joanna Lubojańska Wypusz, Guy Lubot, Jerzy Mach, Robert Macherski, Piotr Macioszek, Aleksandra Maciszka, Hannna Mączyk, Beata Madej, Ewa Majewska, Mariola Majstrewicz, Teresa Makowska, Jarosław Malik, Ryszard Malinowski, Dirk Mampaey, Lucyna Marozas, Tomasz Marszałek, Barbara Martynowicz, Leszek Maryański, Rafał Mateusiak, Grzegorz Matusiak, Małgorzata Mausolf, Mirosława Mazur, Elżbieta Małkiewicz, Jarosław Małkowski, Bożena Miasojedow, Piotr Michalczewski, Krzysztof Michalski, Ewa Michałowska, Marek Michałowski, Roman Mielczarski, Barbara Mierczyńska, Bohdan Mierzwiński, Mirosław Mikołajewski, Alicja Miś, Stanisława Misiaszek, Marzena Misiewicz, Łukasz Misiewicz, Andrzej Misztak, Anna Moniuszko, Izabela Mościcka, Tadeusz Możejko, Karina Mroziak, Marek Musiał, Marzenna Młynarczyk Majewska, Paweł Nawrocki, Tomasz Niedzwiedzki, Katarzyna Nietupska, Marcin Niewiadomski, Radosław Niewiadomski, Jarosław Nitychoruk, Tomasz Nizielski, Adam Noga, Bożena Noiszewska, Andrzej Nowak, Anna Nowak, Janusz Nowak, Waldemar Nowak, Monika Nowakowska, Krzysztof Nowakowski, Łucja Nowicka, Norbert Nowicki, Małgorzata Nowicz, Robert Nowocień, Tomasz Nycz, Elżbieta Obuchowska, Małgorzata Obuchowska Gembala, Marcin Ochman, Witold Okarma, Arkadiusz Olszewski, Jerzy Oraczewski, Renata Orlicz, Robert Orlicz, Grażyna Orzech, Alicja Osiejuk, Bożena Pabich, Marlena Pachońska, Agata Paciorek, Stanisław Pacuk, Andrzej Pakulski, Jarosław Parkot, Bożena Paszkiewicz, Elżbieta Pawlińska, Jarosław Pałasz, Luc Philips, Joanna Pic, Stanisław Piechowicz, Iwona Pieniężna, Urszula Pinakiewicz, Wioletta Piotrowska, Stanisław Pitucha, Elżbieta Piwnik Cziao, Elżbieta Piwoni, Dorota Plaza, Iwona Poddubiuk, Wiktoria Podkomorzy, Elżbieta Pomarańska, Dariusz Pomiechowski, Wojciech Powicki, Urszula Praduń, Małgorzata Przekwas, Dorota Przemieniecka, Zygmunt Ptak, Janusz Pudelski, Mieczysław Pugawko, Halina Pydzik, Mariusz Płonka, Nedialko Radikov, Renata Radziukiewicz, Bożena Radziwon, Andrzej Rajchert, Gert Rammeloo, Raimondas Rapkevlcius, Irena Rasiewicz, Grażyna Ratyńska, Anna Reichert, Marek Rempalski, Anna Remża, Mirosława Respondek, Ronald Richardson, Wojciech Rogowski, Małgorzata Rosiecka, Aleksandra Różańska, Tadeusz Rozpara, Katarzyna Rożyńska, Mirosław Rudnicki, Anna Rutkowska, Stanisława Rutkowska, Maria Rybarska, Barbara Ryżyńska, Tomasz Rzechowski, Marcin Sadowski, Ryszard Sapko, Jarosław Sauter, Arkadiusz Sawicki, Jerzy Semen, Izabela Sewerynik, Barbara Siedlecka, Ryszard Sielski, Wojciech Sieńczyk, Paweł Sikorski, Veronika Sinkeviciene, Czesława Sipińska, Elżbieta Siwek, Wacław Skoczylas, Krystyna Skolkowska, Wanda Skołysz, Piotr Skrobiranda, Jerzy Śledziewski, Jan Śmigielski, Włodzimierz Snopczyński, Michał Sobiech, Aneta Sobkowiak Rupocińska, Wiesława Sobolewska, Mirosław Sochaczewski, Andrzej Sokal, Dariusz Sokołowski, Elżbieta Solka, Janina Sopel, Zdenek Spitzer, Halina Śrutwa, Michał Stanisławski, Żaneta Stankevic, Andrzej Starszak, Zbigniew Stępień, Peter Sterck, Janusz Stój, Andrzej Stopczyński, Artur Strużyński, Krzysztof Strzelec, Adam Strzelecki, Radosław Stupnicki, Dorota Sturm, Krystyna Swadowska, Bogusław Świerkocki, Barbara Szczepanska, Władysław Szczepkowski, Teresa Szczerbińska, Grażyna Szczęsna, Grażyna Szeflińska, Jolanta Szepietowska, Dariusz Szewczyk, Benedykt Szokalski, Bożena Szponar, Dagmara Szramel Rutowicz, Piotr Sztrauch, Edmund Szulc, Jacek Szustkiewicz, Wojciech Szych, Małgorzata Szymanowska, Tomasz Szymanowski, Ewa Szymańska, Jolanta Szymańska, Agata Szymonek Ciosek, Krzysztof Szyszko, Marie Tanghe, Zbigniew Tarczyński, Bożena Tarnowska, Grzegorz Tchórzewski, Jolanta Toba, Józef Toczek, Stanisław Toczko, Jacek Tomasik, Joanna Tomkowiak, Maria Traczyk, Leszek Trojnar, Regina Trusewicz, Ewa Trzaska Bluszcz, Bronisława Trzeszkowska, Halina Trzoch, Krystyna Tucka, Alicja Twers, Jan Tylkowski, Bogusława Urbanik, Barbara Urzykowska, Elżbieta Utracka, Philip Van Ginderachter, Jan Vanhevel, Marko Voljc, Alina Wadoń, Dariusz Walasiak, Elżbieta Walczak, Leszek Walczak, Maria Walczuk, Elżbieta Walewska, Tomasz Wasiak, Dariusz Wąsik, Teresa Wasilewska, Agnieszka Wasilewska Semail, Anna Wasylewska, Wojciech Waszak, Edyta Wawryk, Bożenna Widawska, Renata Widlińska, Bogumił Wieczorek, Ewa Wierciachowicz, Jacek Wierzbicki, Janusz Wierzchosławski, Michał Wierzchowiecki, Jan Wiktor, Dariusz Wilczewski, Mirosław Wilkołek, Hanna Winczewska, Iwona Wiśniewska, Cezary Witecki, Andrzej Witkowski, Jarosław Wlazeł, Michael Wodzicki, Krystyna Wójcicka, Małgorzata Wójcik Stasiak, Waldemar Woliński, Barbara Wolska, Zbigniew Wrzosek, Grażyna Wyroba, Anna Wysocka, Piotr Wysocki, Grzegorz Zaborny, Andrzej Zaborowski, Ewa Zagner, Ryszard Zagórski, Małgorzata Zając, Zbigniew Zarazik, Hanna Zawadzka, Ewa Zawirska Piela, Edward Żbik, Iwona Żeleźniak, Sławomir Żeleźniak, Michał Zembowicz, Beata Zielińska Kluczewska, Alina Zielke, Artur Zuchewicz, Marcin Żuchowski, Paweł Żukowski, Ewa Zwierko, Anna Zwierz, Grażyna Zwierzchowska, Wiesław Żynda, Alojzy Łastowski, Emilia Łogasz, Dorota Łomako, Adela Łotecka, Stanisław Łukasiewicz, Wiesław Łukasiewicz i Kamilla Łukaszuk.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          Bogdan Adamowicz, Mirosław Andrzejewski, Anna Baca, Krzysztof Banaś, Michalina Betlej, Danuta Bliżanowska, Elżbieta Bochińska, Anna Bochnia, Małgorzata Bosa, Maria Bubniak, Carlos Cainco, Lidia Chełmecka, Bernadeta Czyż, Henryka Gawska, Mariola Goetzendorf Grabowska, Tadeusz Horodecki, Krystyna Jośko, Halina Kapica, Borys Kisler, Róża Kliszewska, Jacek Kolbuszowski, Ludmiła Korga, Renata Kowalewska, Janusz Krajewski, Ewa Kretowicz, Józef Kucwaj, Teresa Kuźnik, Paweł Lejman, Krystyna Martyniuk, Jan Nahajowski, Paweł Osuch, Barbara Paprocka, Piotr Piasecki, Maria Polita, Jolanta Porzegowska, Roman Raczkowski, Andrzej Roter, Stanisław Saletra, Anna Sitarek, Marek Sobieraj, Mirosław Soborak, Halina Sopotnicka, Bolesław Stefaniak, Ryszard Świniarski, Czesława Słowikowska, Zofia Tokarska Cibor, Wacława Trojanowska, Adam Turczyński, Halina Urbanowicz, Barbara Wechowska Poźniak, Renata Wieczorek, Krystyna Wojnarowska, Barbara Wojnarska, Krystyna Wolnicka, Eliza Wysocka i Wojciech Zuwalski.

        3. Firma:
          1. Stanowisko:

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Witold Czempiel, Barbara Groyecka i Piotr Zastawny.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          Jolanta Blach, Stefan Brońka, Andrzej Buntner, Piotr Cygan, Jadwiga Gąsior, Krzysztof Groyecki, Maria Kania, Przemysław Matulka, Piotr Milka, Maciej Misiołek, Bogusław Nowakowski, Jolanta Pru Szowska, Anna Szczecińska, Maciej Tarasek, Bogna Wójtowicz i Wojciech Łaszcz.

        4. Firma:
          1. Stanowisko:

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Janusz Barański, Andrzej Bauer, Iwona Bobowiec, Marcin Fligier, Piotr Gawlikowski, Anna Gazdowicz, Paweł Janowski, Hanna Libura, Jerzy Mercik, Mirosław Minta, Anna Polczak Sojka, Mariusz Rogowski, Andrzej Rusecki, Tomasz Sobol, Ryszard Straszak, Mirosław Szabunia, Władysław Szczepkowski i Zbigniew Urbaniec.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          Rafał Kliś, Adam Konopka, Grzegorz Nowak, Radosław Smorczewski, Paweł Zach i Robert Zalewski.

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. "Business Center 2000" Sp. z o.o. w Likwidacji Katowice, KRS 0000007232 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000016432 części i akcesoria samochodowe, ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        3. Bz Wbk Lease S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000072890 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        4. "Bfi Serwis" Sp. z o.o. w Likwidacji Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000028435 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        5. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000110015 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        6. Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000006291 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
        7. Kancelaria Doradztwa Finansowego Euro Expert Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000131916 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
        8. Elkop S.A. Chorzów, KRS 0000176582 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        9. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna, KRS 0000197596 linie energetyczne; Spis firm wg. branży: Linie energetyczne
        10. Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie "Warta" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000023648 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        11. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A. Katowice, KRS 0000294015 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        12. Indykpol S.A. Olsztyn, KRS 0000037732 fizjoterapeuci, sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        13. Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Poręba" Sp. z o.o. Poręba, KRS 0000139944 przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
        14. Mbank S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000025237 banki, kioski, ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        15. Bipromet S.A. Katowice, KRS 0000135615 zdrowa żywność; Spis firm wg. branży: Zdrowa żywność
        16. "Ld Holding" S.A. Jastrzębie-Zdrój, KRS 0000198862 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        17. Bondspot S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000022931 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
        18. Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000014540 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        19. Międzyszkolny Klub Narciarski Gliwice Gliwice, KRS 0000229563 organizacje pozarządowe, ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
        20. Budimex S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000001764 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        21. Zuzmar - Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, KRS 0000274904 noclegi; Spis firm wg. branży: Noclegi
        22. Mostostal Chojnice S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Ruda Śląska, KRS 0000072775 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        23. Nafto Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000326316 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        24. Lubuskie Zakłady Drobiarskie "Eldrob" S.A. Świebodzin, KRS 0000070465 przetwórstwo mięsa; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo mięsa
        25. "Minex" Centrala Eksportowo-Importowa S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000030791 sklepy przemysłowe; Spis firm wg. branży: Sklepy przemysłowe
        26. Budus Developer S.A. Katowice, KRS 0000307442 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        27. "Kem" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Dąbrowa Górnicza, KRS 0000239610 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
        28. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding Katowice, KRS 0000044078 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        29. Handlowy-Leasing Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000057370 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        30. Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000010821 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        31. Ing Commercial Finance Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000005577 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        32. "Agencja Rynku Energii" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000021306 gazownie; Spis firm wg. branży: Gazownie
        33. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000001538 banki, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        34. "Meritum Bank Icb S.A." Gdańsk, KRS 0000005245 banki, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        35. Bz Wbk Faktor Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000148117 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        36. Micromat Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000137989 sklepy motoryzacyjne; Spis firm wg. branży: Sklepy motoryzacyjne
        37. "Tfi Raty" Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000004457 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        38. Pco S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000169830 optyka; Spis firm wg. branży: Optyka
        39. Kbp-1 Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Zabierzów, KRS 0000010605 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        40. Wwt Sp. z o.o. Piasek, KRS 0000259226 przemysł wydobywczy; Spis firm wg. branży: Przemysł wydobywczy
        41. "Trans-Drog" M.Pomarański,d.Mamrot Sp.J. Wałbrzych, KRS 0000251455 transport samochodowy; Spis firm wg. branży: Transport samochodowy
        42. Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. Leszno, KRS 0000244966 przychodnie; Spis firm wg. branży: Przychodnie
        43. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000245363 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        44. Bph Pbk Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000185789 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        45. Milden Sp. z o.o. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000249379 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        46. "Irb" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Ogrodzieniec, KRS 0000246386 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        47. "Wratislavia - Bio" Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000246332 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne
        48. Alvin Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000245443 sklepy monopolowe; Spis firm wg. branży: Sklepy monopolowe
        49. Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000260353 doradztwo komputerowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo komputerowe
        50. "Rovita" S.A. Niedomice, KRS 0000267355 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        51. Soho Factory Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000267561 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        52. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000171197 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        53. Softex Data S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000272978 sprzęt i akcesoria komputerowe; Spis firm wg. branży: Sprzęt i akcesoria komputerowe
        54. Hp Invest Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000266497 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
        55. "Ekstraliga Żużlowa" Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000264778 ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
        56. "Troy Distribution" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000175175 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        57. It Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000262496 komputery; Spis firm wg. branży: Komputery
        58. "Witom - B. Szokalski" Sp.J. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000263420 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        59. Lions Club Gedania-Gdańsk Gdańsk, KRS 0000263584 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        60. Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w Upadłości Układowej Kielce, KRS 0000171630 przemysł wydobywczy; Spis firm wg. branży: Przemysł wydobywczy
        61. Złoty Indyk S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000228611 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        62. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000264352 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        63. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. Stary Las, KRS 0000177882 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci
        64. Everest Consulting Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000207355 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        65. Compex Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000221253 doradztwo komputerowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo komputerowe
        66. Dudek Adam i S-Ka, Sp. z o.o. Przemyśl, KRS 0000223749 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        67. "Budmar-Mz" Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000224264 roboty budowlane; Spis firm wg. branży: Roboty budowlane
        68. Polcomex Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000224904 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        69. Fytasa Polska Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Częstochowa, KRS 0000225778 magazyny; Spis firm wg. branży: Magazyny
        70. "Budimex Nieruchomości Sp. z o.o." Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000227270 biura nieruchomości, budynki mieszkalne i biurowe, deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        71. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mostostalowiec" Zabrze, KRS 0000207885 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
        72. Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport Sp. z o.o. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000205385 kluby fitness, ścianki wspinaczkowe; Spis firm wg. branży: Ścianki wspinaczkowe
        73. Baldo Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000211733 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo
        74. Neonet S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000218498 komputery, sklepy rtv, agd, sprzęt rtv; Spis firm wg. branży: Sprzęt RTV
        75. Towarzystwo Doradztwa i Konsultingu - Konsulent Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000198272 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        76. Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Chełm, KRS 0000182220 transport pasażerski; Spis firm wg. branży: Transport pasażerski
        77. Proinvestment Sp. z o.o. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000239694 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        78. "Kl"S.A. Katowice, KRS 0000241660 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        79. A.M.G. Finanse Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000242781 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        80. Bpi Bank Polskich Inwestycji S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000237641 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        81. "Ecoplan" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000183249 części i akcesoria samochodowe; Spis firm wg. branży: Części i akcesoria samochodowe
        82. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomorska" Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000196649 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
        83. Kbc Securities N.V. (S.A.) Oddział w Polsce Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000229466 biura maklerskie, doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        84. Gis Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Gdańsk, KRS 0000229546 instalacje hydrauliczne; Spis firm wg. branży: Instalacje hydrauliczne
        85. Bolix S.A. Żywiec, KRS 0000230009 materiały budowlane, roboty ogólnobudowlane; Spis firm wg. branży: Roboty ogólnobudowlane
        86. Unibep S.A. Bielsk Podlaski, KRS 0000231271 budynki mieszkalne i biurowe; Spis firm wg. branży: Budynki mieszkalne i biurowe
        87. Rapsodia Oil Sp. z o.o. Lubiechów Górny, KRS 0000232387 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        88. Okechamp S.A. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000235254 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
        89. "Lubman Umcs" Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000183987 providerzy; Spis firm wg. branży: Providerzy
        90. Serwis Plus Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000244352 leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
        91. Gospodarstwo Rolne Pitucha Sp.J. Machnów Stary, KRS 0000273189 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt
        92. Remontowa Prestige Furniture Sp. z o.o. Kościerzyna, KRS 0000412230 remonty; Spis firm wg. branży: Remonty
        93. "Fundacja Polskiego Związku Motorowego" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000302278 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
        94. Eko Holding S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000302877 sklepy spożywcze, supermarkety; Spis firm wg. branży: Supermarkety
        95. Getin Noble Bank S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000304735 banki, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        96. Inpro S.A. Gdańsk, KRS 0000306071 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        97. Pko Bp Faktoring S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000320367 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        98. Fundacja Życia Podkarpackiego - Podaruj Dzieciom Radość Przemyśl, KRS 0000278504 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
        99. Opencapital Z.Stypa i M.Kwiatkowski Sp.J. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000281894 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        100. Bgż Leasing Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000285406 leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
        101. Control Process S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000285783 cement, wapno, gips; Spis firm wg. branży: Cement, wapno, gips
        102. Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. Wołomin, KRS 0000287570 huty szkła; Spis firm wg. branży: Huty szkła
        103. Ferro S.A. Skawina, KRS 0000289768 instalacje grzewcze; Spis firm wg. branży: Instalacje grzewcze
        104. Brandfathers And Son'S S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000290514 fotografia; Spis firm wg. branży: Fotografia
        105. "Delta Recycling" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Łojki, KRS 0000293525 surowce wtórne; Spis firm wg. branży: Surowce wtórne
        106. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. Rzeszów, KRS 0000294767 komunikacja miejska; Spis firm wg. branży: Komunikacja miejska
        107. Megii Food Technology Sp. z o.o. Zbychowo, KRS 0000344798 przetwórstwo mięsa; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo mięsa
        108. "Centrum Operacyjne Sp. z o.o." Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000359084 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        109. Bps Leasing S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000368784 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        110. Aesthetic Cosmetic Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000343554 gabinety kosmetyczne; Spis firm wg. branży: Gabinety kosmetyczne
        111. Benefit Biznes Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000338611 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        112. Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Cuprum Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000332774 serwis komputerowy; Spis firm wg. branży: Serwis komputerowy
        113. Fabryka Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000370450 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        114. Invena S.A. Koszalin, KRS 0000041835 złom; Spis firm wg. branży: Złom
        115. Fundusz Górnośląski S.A. Katowice, KRS 0000042922 organizacje, instytucje gospodarcze, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        116. Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000045093 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        117. "Biazet" S.A. Białystok, KRS 0000045423 urządzenia czyszczące; Spis firm wg. branży: Urządzenia czyszczące
        118. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Gliwice, KRS 0000047024 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        119. Santander Consumer Bank S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000040562 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        120. "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. Płock, KRS 0000040316 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
        121. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Opole, KRS 0000032168 organizacje, instytucje gospodarcze, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        122. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000032870 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
        123. Asseco Poland S.A. Rzeszów, KRS 0000033391 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
        124. "Agroma Białystok" Sp. z o.o. Białystok, KRS 0000047925 narzędzia ręczne, wyroby metalowe; Spis firm wg. branży: Narzędzia ręczne, wyroby metalowe
        125. Yawal S.A. Herby, KRS 0000049053 okna i drzwi; Spis firm wg. branży: Okna i drzwi
        126. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Katowice, KRS 0000058007 tynkowanie; Spis firm wg. branży: Tynkowanie
        127. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000059492 gazownie, medycyna pracy; Spis firm wg. branży: Medycyna pracy
        128. Bpbk - Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. Gdańsk, KRS 0000060278 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        129. First Data Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000061293 urządzenia biurowe; Spis firm wg. branży: Urządzenia biurowe
        130. Bank Of Tokyo - Mitsubishi Ufj (Polska) S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000061974 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        131. "Puf" Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000065417 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        132. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" Katowice, KRS 0000066293 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
        133. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Targowa" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000057287 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
        134. Radpol S.A. Człuchów, KRS 0000057155 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        135. "Starter" Sp. z o.o. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000056095 pomoc drogowa; Spis firm wg. branży: Pomoc drogowa
        136. Fundacja Aktywizacja Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000049694 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
        137. Neuca S.A. Toruń - komunikacja Toruń, KRS 0000049872 apteki; Spis firm wg. branży: Apteki
        138. Metlife Services Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000051561 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        139. Gdf Suez Energia Polska S.A. Zawada, KRS 0000053769 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        140. "Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000054136 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        141. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000011571 banki, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
        142. G.N.A. S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000013189 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        143. Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z Siedzibą w Rybniku Rybnik, KRS 0000013219 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        144. "Novita" S.A. Zielona Góra, KRS 0000013306 obuwie; Spis firm wg. branży: Obuwie
        145. Holding Wronki S.A. Wronki, KRS 0000013492 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        146. Przedsiębiorstwo Usługowe "Znaki Wspólne" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000014804 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        147. "Gest" - Centrum Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami - Sp. z o.o. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000015662 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        148. Włocławskie Towarzystwo Naukowe Włocławek, KRS 0000010755 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        149. "Arspo" Sp. z o.o. Szczecin - komunikacja Szczecin, KRS 0000009993 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        150. Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000009046 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        151. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Bogdanka, KRS 0000004549 przemysł wydobywczy; Spis firm wg. branży: Przemysł wydobywczy
        152. Dajar Sp. z o.o. Koszalin, KRS 0000006818 meble, wyposażenie kuchni; Spis firm wg. branży: Wyposażenie kuchni
        153. Fabryka Samochodów Osobowych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000006822 części i akcesoria samochodowe; Spis firm wg. branży: Części i akcesoria samochodowe
        154. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000007666 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        155. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Maghurt" Sp. z o.o. Ruda Śląska, KRS 0000008159 finanse i ubezpieczenia, firma; Spis firm wg. branży: Firma
        156. Amica Wronki S.A. Wronki, KRS 0000017514 naprawa sprzętu agd, sprzęt agd; Spis firm wg. branży: Sprzęt AGD
        157. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ogrodniczej Karnieszewice Sp. z o.o. Trawica, KRS 0000018109 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
        158. Pgnig Termika S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000025667 energetyka, usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        159. Bz Wbk Leasing S.A. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000026084 leasing, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        160. Bank Spółdzielczy w Brańsku Brańsk, KRS 0000027495 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        161. "Drogowa Trasa Średnicowa" Katowice, KRS 0000027591 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        162. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000028131 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        163. Qumak S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000019455 komputery; Spis firm wg. branży: Komputery
        164. Mccormick Polska S.A. Stefanowo, KRS 0000021512 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
        165. "Wro-Lot - Usługi Lotniskowe" Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000021835 transport lotniczy; Spis firm wg. branży: Transport lotniczy
        166. Dnb Bank Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000022156 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        167. Bnp Paribas Lease Group Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000022385 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        168. Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000022493 banki, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        169. Pko Leasing S.A. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000022886 leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
        170. Polska Liga Koszykówki Kobiet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa w Likwidacji Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000023671 ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
        171. J.W. Construction Holding S.A. Ząbki, KRS 0000028142 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        172. "Borowskie Kopalnie Granitu" Sp. z o.o. Borów, KRS 0000068049 kamieniarstwo; Spis firm wg. branży: Kamieniarstwo
        173. "Mb Finance" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000116458 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        174. Zakład Produkcyjno-Handlowy "Chos" Eksport Import - Roman Sobala, Jadwiga Sobala, Sp.J. w Upadłości Likwidacyjnej Kłobuck, KRS 0000127383 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        175. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. Sieradz, KRS 0000127796 stacje kontroli pojazdów; Spis firm wg. branży: Stacje kontroli pojazdów
        176. Fundacja "Primus" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000127973 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
        177. Centrum Handlowo Finansowe "C.H.F." Sp. z o.o. Namysłów, KRS 0000131241 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
        178. Huta Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Inowrocław, KRS 0000124863 huty szkła; Spis firm wg. branży: Huty szkła
        179. Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń - komunikacja Toruń, KRS 0000116492 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        180. Niepubliczny ZOZ Przychodnia Lekarska "Rawmed" Sp. z o.o. Rawicz, KRS 0000117856 pielęgniarki, pomoc medyczna, przychodnie, ratownictwo medyczne; Spis firm wg. branży: Ratownictwo medyczne
        181. Przedsiębiorstwo Handlowe "Porąbka" Sp. z o.o. Sosnowiec, KRS 0000118593 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        182. "Ronalp" Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000124294 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        183. Biuro Finansowo-Handlowe "Ariston" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000124623 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
        184. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa i Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym "Liburnia" w Cieszynie Cieszyn, KRS 0000133403 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
        185. Gfkm Sp. z o.o. Gdańsk, KRS 0000147625 edukacja pozaszkolna, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
        186. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. Gdańsk, KRS 0000148000 budownictwo przemysłowe; Spis firm wg. branży: Budownictwo przemysłowe
        187. Informatyczne Systemy Przemysłowe "Unico" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000155213 doradztwo komputerowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo komputerowe
        188. Rurexpol Sp. z o.o. Częstochowa, KRS 0000161707 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
        189. Oikonomos Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000162054 księgarnie; Spis firm wg. branży: Księgarnie
        190. Transdar Sp. z o.o. w Likwidacji Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000143924 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        191. Utis Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000138768 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        192. Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania Przedsięwzięć i Usług Rynku Pracy "Konsultant" Sp. z o.o. Częstochowa, KRS 0000141151 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        193. Bank Spółdzielczy w Koronowie Koronowo, KRS 0000142826 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        194. Investment Friends S.A. Płock, KRS 0000143579 okna i drzwi; Spis firm wg. branży: Okna i drzwi
        195. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siódemka" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000143767 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        196. Huta Bankowa Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, KRS 0000112416 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
        197. "Pks Transport & Logistic" Sp. z o.o. Częstochowa, KRS 0000068482 transport pasażerski; Spis firm wg. branży: Transport pasażerski
        198. Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. Katowice, KRS 0000076761 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
        199. Millennium Leasing Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000081821 leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
        200. Wielozadaniowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Wpri Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Bielsko-Biała, KRS 0000082003 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        201. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce "Fablok" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Chrzanów, KRS 0000082788 tabor kolejowy; Spis firm wg. branży: Tabor kolejowy
        202. "Port Lotniczy Wrocław" S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000086071 lotniska; Spis firm wg. branży: Lotniska
        203. "Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego - Zakład Robót Instalacyjnych" Sp. z o.o. Chorzów, KRS 0000089858 klimatyzacji, wentylacja; Spis firm wg. branży: Klimatyzacji, wentylacja
        204. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000069229 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        205. "Basketball Investments" Sportowa S.A. Gdynia, KRS 0000070461 ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
        206. "Kopalnia Surowców Skalnych Wisła S.A." Wisła, KRS 0000071788 kamieniarstwo; Spis firm wg. branży: Kamieniarstwo
        207. Pse Inwestycje S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000092539 instalacje elektryczne; Spis firm wg. branży: Instalacje elektryczne
        208. Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000094093 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        209. Fundacja Kultury w Likwidacji Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000100332 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
        210. "Espresso"-Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000100760 używki; Spis firm wg. branży: Używki
        211. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Częstochowa, KRS 0000100887 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
        212. "Punto Pruszyński" Sp. z o.o. Michałowice, KRS 0000105225 elementy wykończeniowe; Spis firm wg. branży: Elementy wykończeniowe
        213. "Uzdrowisko Iwonicz" S.A. Iwonicz-Zdrój, KRS 0000108826 fizjoterapeuci; Spis firm wg. branży: Fizjoterapeuci
        214. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000099464 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        215. "Fortis Lease Polska" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000098813 meble biurowe; Spis firm wg. branży: Meble biurowe
        216. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000094225 części i akcesoria samochodowe; Spis firm wg. branży: Części i akcesoria samochodowe
        217. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 171 w Białymstoku Białystok, KRS 0000094369 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        218. Ziemia Przemyska Sp. z o.o. w Przemyślu Przemyśl, KRS 0000094400 prasa; Spis firm wg. branży: Prasa
        219. Jes Energy Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000094651 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        220. Krakowski Instytut Technologii Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000096031 art. papiernicze i biurowe, hurtownie spożywcze, organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        221. Bank Spółdzielczy w Tychach Tychy, KRS 0000096313 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        222. "Pod Skocznią Woliński i Wspólnicy" Sp.J. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000097087 apteki; Spis firm wg. branży: Apteki
        223. Ddm Investments S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000097436 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        224. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Intergwarex" Sp. z o.o. w Likwidacji Gliwice, KRS 0000111249 przemysł wydobywczy; Spis firm wg. branży: Przemysł wydobywczy

        Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

        1. Kredyt Bank S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-03-01), KRS 0000019597 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        2. "Żagiel" S.A. (Lublin, wykreślona z rejestru 2013-01-17), KRS 0000016161 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        3. Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie "Warta" S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-02-18), KRS 0000006420 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        4. "Kredyt-Trade" Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-08-22), KRS 0000047905 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        5. Impel Security Provider Sp. z o.o. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2009-05-13), KRS 0000024873 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        6. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000113064 atesty, certyfikaty, banki, oprogramowanie, projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
        7. "Kredyt Serwis" Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-01-31), KRS 0000008544 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        8. "Cargosped" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000034257 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
        9. Huta Szkła "Szczakowa" S.A. w Upadłości (Jaworzno, wykreślona z rejestru 2011-06-07), KRS 0000067538 huty szkła; Spis firm wg. branży: Huty szkła
        10. Stocznia Gdynia S.A. Gdynia, KRS 0000060409 stocznie; Spis firm wg. branży: Stocznie
        11. Pkp Cargo S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000027702 komunikacja miejska, tabor kolejowy; Spis firm wg. branży: Tabor kolejowy
        12. "Tolak" Sp. z o.o. Janczewice, KRS 0000066161 napoje; Spis firm wg. branży: Napoje
        13. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Dźwigar" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-08-29), KRS 0000076100 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
        14. Przedsiębiorstwo Inżynierskie "Biprohut" Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000111979 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
        15. Warta Nieruchomości Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-05-25), KRS 0000022947 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
        16. Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. Tarnów, KRS 0000036320 przemysł zbrojeniowy; Spis firm wg. branży: Przemysł zbrojeniowy
        17. Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" S.A. (Białystok, wykreślona z rejestru 2008-11-26), KRS 0000023169 budownictwo przemysłowe; Spis firm wg. branży: Budownictwo przemysłowe
        18. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000027151 maszyny budowlane, stomatolodzy, protetycy; Spis firm wg. branży: Stomatolodzy, protetycy
        19. Huta Szkła Kryształowego "Violetta" S.A. (Stronie Śląskie, wykreślona z rejestru 2013-05-13), KRS 0000138311 wyroby ozdobne; Spis firm wg. branży: Wyroby ozdobne
        20. Remontowa Holding S.A. Gdańsk, KRS 0000029098 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        21. Pge Energia Odnawialna S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000044915 energetyka; Spis firm wg. branży: Energetyka
        22. Centrala Handlu Zagranicznego "Ars Polona" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000043860 wydawnictwa; Spis firm wg. branży: Wydawnictwa
        23. "Kbc Autolease Polska" Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-10-03), KRS 0000043238 części i akcesoria samochodowe, leasing; Spis firm wg. branży: Leasing
        24. Komplido Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000175455 budownictwo przemysłowe; Spis firm wg. branży: Budownictwo przemysłowe
        25. "Kem-Tyskie Drogi" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Tychy, KRS 0000036392 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        26. Klub Sportowy "Mostostal Zabrze Holding S.A." Zabrze, KRS 0000158538 edukacja pozaszkolna; Spis firm wg. branży: Edukacja Pozaszkolna
        27. Lizar Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000158215 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        28. "Mix" Sp. z o.o. w Likwidacji (Pyskowice, wykreślona z rejestru 2012-06-26), KRS 0000150991 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        29. Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. Sławków, KRS 0000253374 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
        30. Norpartner Sp. z o.o. Opole, KRS 0000021260 roboty ogólnobudowlane; Spis firm wg. branży: Roboty ogólnobudowlane
        31. Exatel S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000044577 linie telekomunikacyjne, providerzy; Spis firm wg. branży: Providerzy
        32. Kancelaria Prawno-Finansowa Finresco Sp. z o.o. w Likwidacji (Lublin, wykreślona z rejestru 2009-06-10), KRS 0000127626 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        33. Biprohut Nieruchomości Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000118182 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
        34. S-Service Agro Sp. z o.o. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000116111 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne
        35. Astrum Sp. z o.o. Łąck, KRS 0000017178 noclegi, zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        36. Profil Ruda Śląska Sp. z o.o. w Likwidacji (Ruda Śląska, wykreślona z rejestru 2010-11-03), KRS 0000110616 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        37. "Polskie Sieci Elektroenergetyczne-System" Sp. z o.o. (Widełka, wykreślona z rejestru 2005-02-07), KRS 0000001582 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        38. Getin Noble Bank S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-08-06), KRS 0000018507 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        39. Ledi Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000116761 firma, sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        40. Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o. (Krosno, wykreślona z rejestru 2012-02-09), KRS 0000109856 przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
        41. "Inglot-Rsc" Sp. z o.o. Przemyśl, KRS 0000167222 kosmetyki, perfumy; Spis firm wg. branży: Kosmetyki, perfumy
        42. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000166561 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        43. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Telekiego 12" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000165306 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
        44. Związek Pracodawców "Lewiatan" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000164807 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        45. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Płock, KRS 0000117624 instytucje samorządowe; Spis firm wg. branży: Instytucje samorządowe
        46. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne "Synteza" Sp. z o.o. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000124038 medycyna pracy; Spis firm wg. branży: Medycyna pracy
        47. "Centrum Wspierania Projektów" Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000161406 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        48. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Kaniów, KRS 0000169940 firma, transport lotniczy; Spis firm wg. branży: Transport lotniczy
        49. "Bipromet Ecosystem" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000116117 instalacje hydrauliczne; Spis firm wg. branży: Instalacje hydrauliczne
        50. Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Sp. z o.o. (Kamienna Góra, wykreślona z rejestru 2012-10-18), KRS 0000189517 elektrociepłownie; Spis firm wg. branży: Elektrociepłownie
        51. Pmb S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Białystok, KRS 0000128379 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        52. Pe-Ef-Ka Sp. z o.o. w Likwidacji (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2012-11-26), KRS 0000184976 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        53. Pbg S.A. w Upadłości Układowej Wysogotowo, KRS 0000184508 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        54. Firma Handlowo Usługowa "Angluk-Pol" Sp. z o.o. w Likwidacji w Upadłości Likwidacyjnej Gliwice, KRS 0000177631 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
        55. Pge Górnictwo i Energetyka S.A. (Łódź - komunikacja Łódź, wykreślona z rejestru 2011-01-31), KRS 0000202169 usługi dla górnictwa; Spis firm wg. branży: Usługi dla górnictwa
        56. "Tbd-Polska" S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000110106 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
        57. "Armp Investment" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000171718 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
        58. Mw Lublin Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000170791 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        59. Grupa "Lew" Sp. z o.o. (Częstochowa, wykreślona z rejestru 2012-09-27), KRS 0000113682 telefony komórkowe; Spis firm wg. branży: Telefony komórkowe
        60. Zeus Sp. z o.o. (Pruszcz Gdański, wykreślona z rejestru 2008-11-19), KRS 0000127133
        61. Firma Handlowo-Usługowa "Wiwan" Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000136751 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        62. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o. Zduńska Wola, KRS 0000127946 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        63. Warta Glass Sieraków S.A. (Sieraków, wykreślona z rejestru 2014-02-20), KRS 0000136324 szklarz; Spis firm wg. branży: Szklarz
        64. Inwesthome Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000135358 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
        65. "Eurominex" Sp. z o.o. Sosnowiec, KRS 0000134665 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        66. "Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000128199 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe
        67. Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2002-11-13), KRS 0000134613 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        68. "Nord Investments" S.A. (Pruszcz Gdański, wykreślona z rejestru 2014-02-03), KRS 0000133944 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
        69. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świdnica, KRS 0000133175 mosty, wiadukty; Spis firm wg. branży: Mosty, wiadukty
        70. Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej (Łąka, wykreślona z rejestru 2012-04-19), KRS 0000137863 stomatolodzy, protetycy; Spis firm wg. branży: Stomatolodzy, protetycy
        71. "Rojal Markety" Sp. z o.o. Gdańsk, KRS 0000126808 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        72. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Płock, KRS 0000154882 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        73. "El-Eko Systems" S.A. (Chorzów, wykreślona z rejestru 2012-06-28), KRS 0000119398 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        74. Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Zduńska Wola, KRS 0000145853 energetyka; Spis firm wg. branży: Energetyka
        75. "Micromex" Sp. z o.o. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000140713 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne
        76. "Notleiw" Sp. z o.o. w Likwidacji (Wieluń, wykreślona z rejestru 2014-04-30), KRS 0000140143 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        77. Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000121136 organizacje, instytucje gospodarcze; Spis firm wg. branży: Organizacje, instytucje gospodarcze
        78. Chmielna Inwestycje Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-01-13), KRS 0000139609
        79. Pge Electra S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-06-01), KRS 0000139517 instalacje elektryczne; Spis firm wg. branży: Instalacje elektryczne
        80. Budownictwo Urządzeń Gazowniczych Gazobudowa Sp. z o.o. (Zabrze, wykreślona z rejestru 2012-02-08), KRS 0000124076 rurociągi; Spis firm wg. branży: Rurociągi
        81. Profinandis Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000304085 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        82. Bioelektrownia Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000307126 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        83. Biogazownia Rolnicza M.Paterkowska S.Pitucha Sp.J. (Machnów Stary, wykreślona z rejestru 2013-02-22), KRS 0000322931 gazownie; Spis firm wg. branży: Gazownie
        84. Acartus S.A. Jastrzębie-Zdrój, KRS 0000323912 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
        85. Doradcy24 S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000303423 doradztwo biznesowe, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        86. Fellow Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000302526 lombardy; Spis firm wg. branży: Lombardy
        87. Pri Hydroinwest Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000283385 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        88. Falrose Equity Poland Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000286940 drogerie; Spis firm wg. branży: Drogerie
        89. Przedsiębiorstwo Handlowe Inter Kram Sp. z o.o. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2013-12-19), KRS 0000293048 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        90. "Epigon" S.A. Gdynia, KRS 0000293627 firma, transport samochodowy; Spis firm wg. branży: Transport samochodowy
        91. Lipniki Sp. z o.o. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2012-08-31), KRS 0000296812 meble metalowe; Spis firm wg. branży: Meble metalowe
        92. Estate Fellows Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-02-19), KRS 0000300436 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        93. Produkcja Wyrobów Betonowych "Awbud" S.A. Fugasówka, KRS 0000300617 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
        94. Vpartner Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000333461 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
        95. Lot Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000352848 przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
        96. Dworskie Winnice Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000274928 usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        97. Wektor Inwestycje Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000271626 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        98. Huta Buczek Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Sosnowiec, KRS 0000224044 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
        99. Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. Włocławek, KRS 0000227705 szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
        100. Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000228007 doradztwo finansowe, fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        101. Barista Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-10-29), KRS 0000229700 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        102. Ego-Odra S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-11-02), KRS 0000231583 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        103. International Risk & Corporate Advisory (Irca) Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000223259 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        104. Creditfield Sp. z o.o. w Likwidacji Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000221625 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        105. Unihouse Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski, wykreślona z rejestru 2009-10-15), KRS 0000211118 deweloperzy, tynkowanie; Spis firm wg. branży: Tynkowanie
        106. "Amnon Polska" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000214004 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        107. Płocki ZOZ Sp. z o.o. Płock, KRS 0000214083 pielęgniarki, pomoc medyczna; Spis firm wg. branży: Pielęgniarki, pomoc medyczna
        108. Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Nowe Domostwo" Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000215995 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        109. Ludowo-Górniczy Klub Sportowy 38 Podlesianka Katowice, KRS 0000216940 ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
        110. Ogrodowa - Inwestycje Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000218215 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
        111. Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Nowy Sącz, KRS 0000220884 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        112. Solaris Bus & Coach S.A. Bolechowo - Osiedle, KRS 0000236619 autobusy, busy; Spis firm wg. branży: Autobusy, busy
        113. Air Business Sp. z o.o. Brenna, KRS 0000258774 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        114. Devoran S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000260376 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        115. "Fabryka Pzo" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000269360 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        116. Pge Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. (Rzeszów, wykreślona z rejestru 2010-11-03), KRS 0000270202 energetyka; Spis firm wg. branży: Energetyka
        117. "Progress Inwestycje Jedynka" Sp. z o.o. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2012-11-20), KRS 0000270662 biura nieruchomości; Spis firm wg. branży: Biura nieruchomości
        118. Ponar Real Estate Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000255453 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        119. "West Development" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000251692 deweloperzy; Spis firm wg. branży: Deweloperzy
        120. Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000242837 pogotowie ratunkowe; Spis firm wg. branży: Pogotowie ratunkowe
        121. Miko Plus Sp. z o.o. Jarogniewice, KRS 0000246754 nabiał; Spis firm wg. branży: Nabiał
        122. "Mińska - Development" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000247365 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        123. Megawat Marszewo Sp. z o.o. (Jelenia Góra, wykreślona z rejestru 2014-02-12), KRS 0000247453 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        124. "Witan" Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000248053 instalacje hydrauliczne; Spis firm wg. branży: Instalacje hydrauliczne
        125. Sit Garlo Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000248542 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        126. "Work Group" Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000248727 obsługa techniczna imprez; Spis firm wg. branży: Obsługa techniczna imprez
        127. Wseinfoengine S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000207167 projektowanie i administracja siecią; Spis firm wg. branży: Projektowanie i administracja siecią
        128. "Inwestycje Ii" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000033180 doradztwo biznesowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo biznesowe
        129. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Opole, KRS 0000033020 psycholodzy; Spis firm wg. branży: Psycholodzy
        130. "Winekta" Sp. z o.o. (Sieradz, wykreślona z rejestru 2010-02-12), KRS 0000031282 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        131. Pge Obrót S.A. Rzeszów, KRS 0000030499 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        132. "Towarowa Giełda Energii" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000030144 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        133. Getin Bank S.A. (Katowice, wykreślona z rejestru 2010-02-24), KRS 0000027116 banki, domy spokojnej starości; Spis firm wg. branży: Domy spokojnej starości
        134. "Centermarket" Handlowa Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Łodzi Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000025081 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
        135. Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej (Łódź - komunikacja Łódź, wykreślona z rejestru 2005-02-18), KRS 0000024460 fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        136. Bialskie Fabryki Mebli S.A. (Biała Podlaska, wykreślona z rejestru 2009-04-28), KRS 0000024365 meble; Spis firm wg. branży: Meble
        137. Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Energo - Utech S.A. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000033439 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        138. Pge Zakład Energetyczny Białystok S.A. (Białystok, wykreślona z rejestru 2010-10-13), KRS 0000033581 elektrownie, linie energetyczne; Spis firm wg. branży: Linie energetyczne
        139. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. Zduńska Wola, KRS 0000033985 komunikacja miejska; Spis firm wg. branży: Komunikacja miejska
        140. Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000041516 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne
        141. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Gdańsk, KRS 0000040398 nieruchomości; Spis firm wg. branży: Nieruchomości
        142. "Handlowy - Inwestycje" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000038928 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        143. "Chiaromonte" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Częstochowa, KRS 0000038794 agencje rozrywkowe; Spis firm wg. branży: Agencje rozrywkowe
        144. Winuel S.A. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2011-01-27), KRS 0000038378 oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
        145. Agencja Reklamowa "Wizual" Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000036970 agencje reklamowe; Spis firm wg. branży: Agencje reklamowe
        146. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych-Surowce Sp. z o.o. (Katowice, wykreślona z rejestru 2011-08-22), KRS 0000036751 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        147. Pge Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-11-05), KRS 0000036526 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        148. Destylernia "Polmos" w Krakowie S.A. Kraków - komunikacja Kraków, KRS 0000036229
        149. Warta 24 Plus Sp. z o.o. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-01-17), KRS 0000034765 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        150. Eco Jelenia Góra Sp. z o.o. Jelenia Góra, KRS 0000034550 elektrociepłownie; Spis firm wg. branży: Elektrociepłownie
        151. Rafako S.A. Racibórz, KRS 0000034143 medycyna pracy, przemysł maszynowy, usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
        152. Invest-Profit S.A. (Poznań - komunikacja Poznań, wykreślona z rejestru 2014-03-14), KRS 0000024241 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        153. Enesta Sp. z o.o. Stalowa Wola, KRS 0000022699 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne
        154. Mostostal Zabrze Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. (Zabrze, wykreślona z rejestru 2011-08-19), KRS 0000008744
        155. Energomontaż - Północ S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2011-03-21), KRS 0000008564 roboty ogólnobudowlane, rurociągi; Spis firm wg. branży: Rurociągi
        156. Warta Finance S.A. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-10-30), KRS 0000008365 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        157. Dnb Financial Services Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000008234 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        158. Sieradzkie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Sieradz, KRS 0000007831 inżynieria budowlana; Spis firm wg. branży: Inżynieria budowlana
        159. Pge Systemy S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000007353 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        160. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000005751 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        161. Ing Bank Śląski S.A. Katowice, KRS 0000005459 banki; Spis firm wg. branży: Banki
        162. Vorwerk Polska Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000003668 sklepy rtv, agd; Spis firm wg. branży: Sklepy RTV, AGD
        163. "Alchemia" S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000003096
        164. Bph Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000002970 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
        165. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000002963 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
        166. Vinsar Sp. z o.o. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000022429 urządzenia grzewcze, usługi budowlane, wyposażanie łazienek; Spis firm wg. branży: Wyposażanie łazienek
        167. Poncyljusz i Radź. Firma Audytorsko-Księgowa Sp. z o.o. (Szczecin - komunikacja Szczecin, wykreślona z rejestru 2013-05-22), KRS 0000022398 biura rachunkowe, doradztwo podatkowe; Spis firm wg. branży: Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe
        168. Mwealth Management S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000021519 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        169. Pak-Volt S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000021500 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        170. "Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S.A." (Międzybrodzie Bialskie, wykreślona z rejestru 2010-11-30), KRS 0000020222 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        171. Niwex Sp. z o.o. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2014-01-16), KRS 0000019355 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze
        172. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Opole, KRS 0000019059 bazy danych, przetwarzanie danych; Spis firm wg. branży: Bazy danych, przetwarzanie danych
        173. Pge Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. (Lublin, wykreślona z rejestru 2010-09-17), KRS 0000017660 elektrownie; Spis firm wg. branży: Elektrownie
        174. Hydrobudowa Polska S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Wysogotowo, KRS 0000017342 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
        175. Swarzędz Meble S.A. w Likwidacji w Upadłości Likwidacyjnej Swarzędz, KRS 0000014461 meble, sklepy meblowe; Spis firm wg. branży: Sklepy meblowe
        176. Polska Żegluga Bałtycka S.A. Kołobrzeg, KRS 0000011871 biura podróży; Spis firm wg. branży: Biura podróży
        177. Orange Polska S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000010681 linie telekomunikacyjne, operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy telefonii stacjonarnej; Spis firm wg. branży: Operatorzy telefonii stacjonarnej
        178. Lęborski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Likwidacji (Lębork, wykreślona z rejestru 2004-11-09), KRS 0000010228 organizacje, instytucje gospodarcze; Spis firm wg. branży: Organizacje, instytucje gospodarcze
        179. Bank Millennium S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000010186 banki, pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        180. Platinum Oil Sp. z o.o. Lublin, KRS 0000009986 sklepy motoryzacyjne; Spis firm wg. branży: Sklepy motoryzacyjne
        181. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000001201 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        182. Fabryka Dywanów "Agnella" S.A. Białystok, KRS 0000042459 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo
        183. Rtw Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000084156 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        184. Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000082395 artykuły metalowe; Spis firm wg. branży: Artykuły metalowe
        185. "Netbud" Sp. z o.o. w Upadłości Obejmującej Likwidację Majątku Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000082337 linie telekomunikacyjne; Spis firm wg. branży: Linie telekomunikacyjne
        186. V-System Sp. z o.o. w Likwidacji (Poznań - komunikacja Poznań, wykreślona z rejestru 2012-11-08), KRS 0000081794 okna i drzwi; Spis firm wg. branży: Okna i drzwi
        187. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe "Agra-Trans" Sp. z o.o. (Gliwice, wykreślona z rejestru 2011-10-18), KRS 0000079859 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
        188. Bonair S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000079659 doradztwo komputerowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo komputerowe
        189. "Lentex" S.A. Lubliniec, KRS 0000077520 elementy wykończeniowe; Spis firm wg. branży: Elementy wykończeniowe
        190. Śląskie Centrum Poligrafii Astralon S.A. Katowice, KRS 0000075617 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        191. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-10-09), KRS 0000073432 ubezpieczenia; Spis firm wg. branży: Ubezpieczenia
        192. "Rynex" Sp. z o.o. Płock, KRS 0000073429 części i akcesoria samochodowe; Spis firm wg. branży: Części i akcesoria samochodowe
        193. Cognor S.A. Poraj, KRS 0000071799 materiały budowlane; Spis firm wg. branży: Materiały budowlane
        194. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Remak-Energo" Sp. z o.o. w Upadłości (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2002-03-20), KRS 0000085469 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        195. Izba Domów Maklerskich Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000085504 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        196. Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. Gdynia, KRS 0000103754 artykuły metalowe; Spis firm wg. branży: Artykuły metalowe
        197. Pago Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000103571 składy celne; Spis firm wg. branży: Składy celne
        198. "Jedność" Sp. z o.o. Wschowa, KRS 0000096671 firma; Spis firm wg. branży: Firma
        199. Prestige S.A. Poznań - komunikacja Poznań, KRS 0000095022 okna i drzwi, sklepy obuwnicze; Spis firm wg. branży: Sklepy obuwnicze
        200. Mfaktoring S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000094143 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        201. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000091912 szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
        202. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Drogmost" Sp. z o.o. w Kłodzku Kłodzko, KRS 0000089861 budowa dróg; Spis firm wg. branży: Budowa dróg
        203. "Relpol" S.A. Żary, KRS 0000088688 automatyka przemysłowa, linie energetyczne, oprogramowanie; Spis firm wg. branży: Oprogramowanie
        204. Pater Mgk Sp. z o.o. Piotrowice Wielkie, KRS 0000087968 przetwórstwo mięsa; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo mięsa
        205. Odlewnia Staliwa "Łabędy" Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000086867 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
        206. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wrocław - komunikacja Wrocław, KRS 0000055657 doradztwo biznesowe, szkolenia zawodowe; Spis firm wg. branży: Szkolenia zawodowe
        207. Powszechne Towarzystwo Emerytalne "Polsat" S.A. w Likwidacji (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-07-11), KRS 0000054552 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
        208. "Safety Camera Systems" Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000054204 narzędzia ręczne, wyroby metalowe; Spis firm wg. branży: Narzędzia ręczne, wyroby metalowe
        209. Vox - Industrie S.A. (Janikowo, wykreślona z rejestru 2010-09-17), KRS 0000053724 okna i drzwi, oświetlenie, sklepy meblowe; Spis firm wg. branży: Sklepy meblowe
        210. Millennium Dom Maklerski S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000053322 biura maklerskie; Spis firm wg. branży: Biura maklerskie
        211. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Inex" Sp. z o.o. w Likwidacji (Gliwice, wykreślona z rejestru 2011-12-23), KRS 0000047542 organizacje, instytucje gospodarcze; Spis firm wg. branży: Organizacje, instytucje gospodarcze
        212. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec, KRS 0000047422 stacje kontroli pojazdów; Spis firm wg. branży: Stacje kontroli pojazdów
        213. Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" S.A. Wasilków, KRS 0000046112 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo
        214. Agencja Rewitalizacji Starówki Ars Sp. z o.o. Płock, KRS 0000044769 roboty ogólnobudowlane; Spis firm wg. branży: Roboty ogólnobudowlane
        215. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Wrocław - komunikacja Wrocław, wykreślona z rejestru 2011-07-20), KRS 0000043801 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
        216. Sądecka Izba Gospodarcza Nowy Sącz, KRS 0000043252 ofe; Spis firm wg. branży: OFE
        217. Ing Bank Hipoteczny S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2013-04-05), KRS 0000057086 pożyczki, kredyty; Spis firm wg. branży: Pożyczki, kredyty
        218. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jelenia Góra, KRS 0000057552 doradztwo finansowe; Spis firm wg. branży: Doradztwo finansowe
        219. "Digirec" S.A. w Upadłości Likwidacyjnej Rybnik, KRS 0000058880 muzyka; Spis firm wg. branży: Muzyka
        220. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-Not Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000069968 wydawnictwa; Spis firm wg. branży: Wydawnictwa
        221. Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000065782 sklepy obuwnicze; Spis firm wg. branży: Sklepy obuwnicze
        222. "Glob Grupa Eko" Sp. z o.o. (Brzeg Dolny, wykreślona z rejestru 2011-11-09), KRS 0000064953 catering; Spis firm wg. branży: Catering
        223. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych "Eservice" S.A. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2014-01-23), KRS 0000064879 telefony komórkowe, telekomunikacja; Spis firm wg. branży: Telekomunikacja
        224. Destylarnia Sobieski S.A. Starogard Gdański, KRS 0000063761 sklepy monopolowe; Spis firm wg. branży: Sklepy monopolowe
        225. Fabryka Firanek "Wisan" S.A. Skopanie, KRS 0000063339 tkaniny, dziewiarstwo; Spis firm wg. branży: Tkaniny, dziewiarstwo
        226. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom, KRS 0000062487 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
        227. "Fabryka Transformatorów w Żychlinie" Sp. z o.o. Żychlin, KRS 0000062242 automatyka przemysłowa; Spis firm wg. branży: Automatyka przemysłowa
        228. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "Eko - Wod" Sp. z o.o. Świdnica, KRS 0000062078 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
        229. Celma Indukta S.A. Cieszyn, KRS 0000061872 automatyka przemysłowa; Spis firm wg. branży: Automatyka przemysłowa
        230. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000060640 fundusze inwestycyjne; Spis firm wg. branży: Fundusze inwestycyjne
        231. Niku Investment S.A. Łódź - komunikacja Łódź, KRS 0000060238 kluby fitness; Spis firm wg. branży: Kluby fitness
        232. Novitus S.A. (Nowy Sącz, wykreślona z rejestru 2011-12-14), KRS 0000042601 urządzenia biurowe; Spis firm wg. branży: Urządzenia biurowe

        Marek Wojtowicz (’63)*

        Siedziby powiązanych firm:

        1. Firma:
          1. Stanowisko:

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Henryk Góźdź, Adam Hernik, Maciej Idczak, Piotr Idczak, Jan Irza, Tomasz Kabała, Stanisław Koszelowski, Franciszek Matemisz, Józef Skorupa, Kazimierz Starzewski, Jerzy Szczepaniak i Tomasz Łach.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          (brak osób)

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. Klub Sportowy "Świteź" Wiązów Wiązów, KRS 0000246682 ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
        2. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Wiązów, KRS 0000118326 stacje paliw > inne; Spis firm wg. branży: Stacje Paliw > Inne

        Marek Lubomir Wójtowicz (’64)*

        Siedziby powiązanych firm:

        1. Firma: Klub Rekreacyjno-Sportowy "Ekstrim-Gorlice" Gorlice () od 2006-10-23 do teraz ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe
          1. Stanowisko: od 2006-10-23 do teraz

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Paweł Cebo, Ryszard Chłanda, Anita Dygoń, Roman Dzwończyk, Barbara Kowalska, Czesława Kukuś, Janina Maliniak, Urszula Pisarczyk, Renata Szymańska, Krzysztof Tenerowicz, Miłosz Tomasik, Wojciech Węgrzyński, Janusz Wojdyła i Jadwiga Wójtowicz.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          (brak osób)

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. Klub Rekreacyjno-Sportowy "Ekstrim-Gorlice" Gorlice, KRS 0000017403 ośrodki sportowe; Spis firm wg. branży: Ośrodki sportowe

        Marek Andrzej Wojtowicz (’66)*

        Siedziby powiązanych firm:

        1. Firma:
          1. Stanowisko:

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
          Frank Ceuppens, Christopher Maas, Reiner Maas i Dieter Schneider.

          Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
          Leon Mulder.

        Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

        1. Montel Sp. z o.o. Kostrzyn, KRS 0000291614 firma; Spis firm wg. branży: Firma

        Marek Wójtowicz (’68)*


          Marek Wójtowicz (’71)*

          Siedziby powiązanych firm:

          1. Firma: Spółdzielnia Usług Rolniczych w Jazowej Jazowa () od 2003-12-12 do teraz uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne
            1. Stanowisko:
            2. Stanowisko: Prezes Zarządu od 2009-04-27 do teraz

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Celestyn Dziok, Kazimierz Fortuna, Jan Król, Małgorzata Książek, Jadwiga Majcher, Krystyna Makara, Wiktor Śliwa, Eugeniusz Świstak, Eugeniusz Szczotkowski, Andrzej Wójcik, Emil Wójcik, Tadeusz Ziemba i Marek Łukasiewicz.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            (brak osób)

          Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

          1. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Jazowej Jazowa, KRS 0000183073 uprawy rolne; Spis firm wg. branży: Uprawy rolne

          Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

          1. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wiśniowej Wiśniowa, KRS 0000131312 sklepy wielobranżowe; Spis firm wg. branży: Sklepy wielobranżowe

          Marek Antoni Wojtowicz (’73)*

          Siedziby powiązanych firm:

          1. Firma: "Andmar" A.Habrat, M.Wojtowicz Sp.J. Krosno () od 2003-02-11 do teraz wyposażenie kuchni; Spis firm wg. branży: Wyposażenie kuchni
            1. Stanowisko:
            2. Stanowisko: od 2003-02-11 do teraz

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
            Andrzej Habrat.

            Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
            (brak osób)

          Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

          1. "Andmar" A.Habrat, M.Wojtowicz Sp.J. Krosno, KRS 0000150414 wyposażenie kuchni; Spis firm wg. branży: Wyposażenie kuchni

          Marek Wojtowicz (’74)*

          Siedziby powiązanych firm:

            Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

            1. "Tech-Belt" Tomasz Rybczyński, Robert Sławiński Spółka Komandytowa w Likwidacji (Świdnica, wykreślona z rejestru 2011-04-20), KRS 0000294220 firma; Spis firm wg. branży: Firma

            Marek Jan Wójtowicz (’79)*

            Siedziby powiązanych firm:

              Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

              1. Univeg Logistics Poland Sp. z o.o. Żabia Wola, KRS 0000097634 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
              2. Unipapryka Sp. z o.o. Czarnocin, KRS 0000328206 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze

              Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

              1. "Eft Polska" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialności w Likwidacji (Żabia Wola, wykreślona z rejestru 2013-02-06), KRS 0000115897 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
              2. "Andrila" Sp. z o.o. (M. St. Warszawa, wykreślona z rejestru 2010-06-15), KRS 0000137386 spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
              3. Sportowe Piłkarskie Stowarzyszenie Olimpic (Gdańsk, wykreślona z rejestru 2012-05-15), KRS 0000322004 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
              Legenda: