Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Marzena Wojciechowska w KRS

:

Marzena Wojciechowska (’66)*


  Marzena Wojciechowska (’78)*


  Marzena Maria Wojciechowska (’80)*

  Siedziby powiązanych firm:

  1. Firma:
   1. Stanowisko:

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
   Zofia Niederlińska i Konrad Wojciechowski.

   Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
   Andrzej Ożóg i Wojciech Szender.

  Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

  1. Georym Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000166860 firma; Spis firm wg. branży: Firma
  2. Murckowska Park Sp. z o.o. Katowice, KRS 0000217847 firma; Spis firm wg. branży: Firma
  Legenda: