Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Mieczysław Pawłowski w KRS

:

Mieczysław Jan Pawłowski (’19)*

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Eugeniusz Chrol, Jan Falgowski, Karol Gawełek, Zygmunt Nowakowski, Zofia Piotrkiewicz, Witold Przybojewski, Piotr Wysokiński i Maria Łukaszewska.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Anna Cichocka, Adam Cichocki, Grażyna Drożyńska, Bogusław Pawłowski i Aleksandra Przybojewska.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Agromlecz" Sp. z o.o. Lipno, KRS 0000192402 hurtownie spożywcze; Spis firm wg. branży: Hurtownie spożywcze

Mieczysław Jan Pawłowski (’42)*

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Tadeusz Chejduk, Czesław Koćwin, Jan Szczepańczyk i Ryszard Wyciszkiewicz.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Tomasz Bareła, Katarzyna Dębska Ciupińska, Arkadiusz Gaik, Anna Kaurzel, Andrzej Komala, Bartłomiej Kusiak, Anna Mirowska Kaczmarek, Wojciech Nita, Mirosław Rudek, Ewa Szychowska, Konrad Toczyński, Waldemar Zbierański i Zbigniew Życiński.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

 1. "Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku" Sp. z o.o. Radomsko, KRS 0000004385 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami

Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

 1. "Metalurgia" S.A. Radomsko, KRS 0000030732 hutnictwo; Spis firm wg. branży: Hutnictwo
 2. Fundacja Pracownicza Zakładów Przemysłowych w Radomsku Radomsko, KRS 0000112608 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe

Mieczysław Pawłowski (’48)*


  Mieczysław Pawłowski (’50)*

  Siedziby powiązanych firm:

   Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

   1. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000224204 transport wodny; Spis firm wg. branży: Transport wodny
   2. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000053640 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe
   3. Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000115623 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
   4. Zw. Zaw. Kolejarzy Rp Zarząd Zakładowy Przy Pkp Plk S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000172322 związki zawodowe; Spis firm wg. branży: Związki zawodowe
   5. "Bydgoski Dom Technika Not" Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000187191 wycena majątkowa; Spis firm wg. branży: Wycena majątkowa
   6. "Pawikar" Zakład Wielobranżowy i Projektowania Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000187676 budownictwo przemysłowe; Spis firm wg. branży: Budownictwo przemysłowe
   7. Zakład Produkcyjno-Usługowy "Eko-Partner" Sp. z o.o. Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, KRS 0000196973 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja

   Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

   1. Stocznie Śródlądowe Żeglugi Bydgoskiej - Sp. z o.o. w Likwidacji (Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, wykreślona z rejestru 2009-11-04), KRS 0000066300 usługi drobne; Spis firm wg. branży: Usługi drobne
   2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Mel-Bud" Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Marcinkowo, KRS 0000164233 budowa dróg; Spis firm wg. branży: Budowa dróg
   3. Fabryka Maszyn Rolniczych "Famarol" S.A. Słupsk, KRS 0000176139 maszyny rolnicze; Spis firm wg. branży: Maszyny rolnicze
   4. Ktmk Progres Klemczak, Tomaszewski, Młoczyński Sp.J. (Bydgoszcz - komunikacja Bydgoszcz, wykreślona z rejestru 2012-04-04), KRS 0000362126 wycena majątkowa; Spis firm wg. branży: Wycena majątkowa

   Mieczysław Pawłowski (’57)*

   Siedziby powiązanych firm:

   1. Firma:
    1. Stanowisko:

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    Michał Antczak, Sławomir Białobrzeski, Antoni Biedrzycki, Henryk Bielak, Leszek Buczyński, Andrzej Chmielewski, Mirosław Chrostowski, Sławomir Ciesielski, Tadeusz Ciszkowski, Stanisław Dobkowski, Sławomir Duda, Kazimierz Dymarczyk, Krzysztof Gleba, Kazimierz Golan, Mirosław Gromadzki, Zenon Głębocki, Bożena Holak, Jan Iwanowski, Józef Jastrzębski, Mirosław Kamiński, Janusz Kochański, Stanisław Konopka, Sławomir Laskowski, Paweł Leszczyński, Zdzisław Lipka, Mirosław Liszewski, Wojciech Lutrzykowski, Paweł Mieczkowski, Zbigniew Mierzejewski, Tadeusz Nadrowski, Ryszard Noruk, Wiesław Ogniewski, Krzysztof Olszewski, Ryszard Pęksa, Danuta Perzanowska, Zdzisław Pełtak, Józef Pliszka, Mirosław Potaś, Ryszard Prusaczyk, Zdzisław Puchalski, Tadeusz Puławski, Zdzisław Pysznik, Wiesław Rutkowski, Stefan Serejko, Zbigniew Świecik, Henryk Szabłowski, Józef Trzciński i Jerzy Żebrowski.

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    Andrzej Białobrzewski, Kazimierz Charubin, Czesław Cichocki, Krzysztof Damiański, Mirosław Fidura, Tadeusz Gołota, Jan Gumkowski, Krzysztof Jaksina, Jerzy Marczak, Wiesław Mierzejewski, Henryk Nasiadka, Jerzy Olszewski, Włodzimierz Otyś, Marianna Owczarek i Bogdan Wójcicki.

   Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

   1. Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrołęka, KRS 0000090738 zarządzanie nieruchomościami; Spis firm wg. branży: Zarządzanie nieruchomościami
   2. Bank Spółdzielczy w Goworowie Goworowo, KRS 0000135434 banki; Spis firm wg. branży: Banki

   Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

   1. Spółdzielnia Mleczarska "Ostrołęka" (Ostrołęka, wykreślona z rejestru 2011-05-18), KRS 0000065755 hodowla zwierząt; Spis firm wg. branży: Hodowla zwierząt

   Mieczysław Pawłowski (’68)*

   Legenda: