Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Mieczysław Zawadzki w KRS

:

Mieczysław Władysław Zawadzki (’37)*


  Mieczysław Zawadzki (’46)*


   Mieczysław Antoni Zawadzki (’49)*


   Mieczysław Zawadzki (’53)*

   1. Firma:
    1. Stanowisko:

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    (brak osób)

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    Józef Bijota, Danuta Boczar, Edmund Chrzanowski, Tadeusz Flasiński, Aleksandra Flis, Wiesława Frey, Zbigniew Gembrowicz, Jolanta Gibała, Adam Halota, Jerzy Iwanicki, Edward Jopek, Krzysztof Kaczmarski, Zdzisław Kapera, Jolanta Kika, Bożena Kot, Zofia Kotarba, Jacek Kudłacik, Ewa Kula, Julian Malarz, Wanda Maślanka, Marian Małecki, Bogdan Moskała, Aleksander Olech, Bernadetta Pajor Kobel, Monika Pietrzyk, Stanisława Podwika, Wojciech Rączka, Jerzy Rogóż, Anna Śmiszek, Zbigniew Tracz, Jerzy Turek, Stanisław Wielek, Elżbieta Wolfke Jancewicz, Stanisław Zelek i Adam Łanoszka.


   Mieczysław Zawadzki (’58)*

   Siedziby powiązanych firm:

   1. Firma:
    1. Stanowisko:

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
    Krystyna Barźykowska, Czesław Brzozowski, Wiesława Felczak, Jan Fiedorek, Janina Kaniewska, Zuzanna Kasperowicz, Zygmunt Kiełbasa, Agnieszka Ostrowska, Janusz Poświątny, Aleksander Siedlecki, Maria Skrobańska, Zbigniew Stopczyński i Marzanna Łupińska.

    Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
    Tadeusz Grabowski, Arkadiusz Ostrzygało, Aleksander Perkowski i Krystyna Topczewska.

   Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

   1. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Poświętne, KRS 0000141475 sklepy spożywcze; Spis firm wg. branży: Sklepy spożywcze
   Legenda: