Partner Przy współpracy
Znaleziono dokładnie jedną osobę nazywającą się

Minoru Takada w KRS

:

Minoru Takada

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Yo Abe, Kenji Akikawa, Takashi Aoki, Jun Arai, Shinsuke Arai, Ichiro Araki, Rainer Becker, Georg Bullesbach, Roberst Collignon, Koji Fujita, Yutaka Fukuda, Makoto Hashi, Fuminao Hirotsune, Kaneaki Honda, Ryu Ibuki, Takayuki Iwai, Hiroaki Iwaoka, Makoto Kamijo, Atsushi Kawakubo, Kenichi Kitajima, Kiyoshi Koizumi, Chiharu Komachi, Hiroyuki Komine, Eiji Komura, Katsuyuki Kuribayashi, Fumihiko Kusashio, Hiroki Kuwabara, Inge Lentzen, Keigo Matsubara, Shinichi Miyabe, Koichiro Miyazaki, Kyosuke Morita, Hiroshi Murahashi, Sadaaki Nagahima, Masataka Nakamura, Takeshi Nishimuta, Koki Oba, Yasuhiro Oishi, Yoichiro Oishi, Katsuya Okano, Nobuki Onuma, Monika Petermeier, Franz Schroetel, Hiroyuki Shimizy, Michio Shirasaki, Naoki Suma, Takatsugu Sumitani, Yasuhiko Suzuki, Naruhiko Tada, Naoto Takiguchi, Toshihiro Tate, Yozo Tomio, Takahiro Tomonaga, Hiroshi Tsurushima, Sayu Ueno, Yoshihisa Watanabe, Akio Yamada i Kenta Yamaoka.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Kazunori Ariki, Rolf Dingemann, Achim Dr. Roth, Yuichi Fujii, Masashi Goto, Christiane Gross, Masanori Ikebe, Kimiyoshi Kawano, Kunihiro Kawazu, Tomohisa Kitamura, Motoaki Kuniyasu, Tasuo Maeda, Yunya Masuda, Yoshifumi Nakata, Hiroshi Narita, Jun Notoya, Masahiko Ogita, Atsushi Omuro, Klaus Onken, Shinji Sato, Yasuo Seta, Toshiyuki Shimoda, Hiraku Shimomaki, Masato Shiode, Naolo Takiguchi, Sosuke Tsuchiya, Takaaki Uike, Kenji Watanabe, Sabine Wrobel i Motoi Yoshida.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

 1. Mitsui & Co.Deutschland Gmbh Sp. z o.o., Oddział w Polsce Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000068876 przemysł maszynowy; Spis firm wg. branży: Przemysł maszynowy
Legenda: