Partner Przy współpracy
Znaleziono następujące osoby nazywające się

Tadeusz Kacprzak w KRS

:

Tadeusz Kacprzak (’45)*

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Krzysztof Michalski i Teresa Wróblewska.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Michał Dąbrowski.

Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

 1. "Lobbe Płock" Sp. z o.o. (Płock, wykreślona z rejestru 2004-01-16), KRS 0000074733 asenizacja; Spis firm wg. branży: Asenizacja
 2. Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. Drobin, KRS 0000061916 wywóz śmieci; Spis firm wg. branży: Wywóz śmieci

Tadeusz Kacprzak (’53)*

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Andrzej Chrzanowski, Mieczysław Chwała, Maria Jurszewicz, Wojciech Małasiak, Andrzej Możdżyński, Jan Ośka, Robert Radziuk, Mirosława Raszpunda, Zdzisław Ręczkowski, Zbigniew Skinder, Marian Szabla, Michał Walkusz i Waldemar Wochna.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Leonard Chwała, Czesław Elendt, Henryka Elendt, Ryszard Kurek, Włodzimierz Pachnowski, Henryk Pączkowski i Andrzej Łazarski.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przytorze" Tychowo, KRS 0000178539 spółdzielnie mieszkaniowe; Spis firm wg. branży: Spółdzielnie mieszkaniowe

Tadeusz Andrzej Kacprzak (’56)*

Siedziby powiązanych firm:

 1. Firma:
  1. Stanowisko:
  2. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Jerzy Adamczuk, Władysław Banasik, Andrzej Cichosz, Wiesław Drożdżyński, Tadeusz Grodziewicz, Krzysztof Hankus, Tadeusz Kaszczyc, Jan Kulik, Maciej Pałkowski, Teresa Szulc, Janusz Wesołowski, Anna Wojteczek i Witold Zabłocki.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Aniela Kulesza, Leszek Mazur, Andrzej Puławski, Stanisław Tomczyński i Grzegorz Witczak.

 2. Firma:
  1. Stanowisko:

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w tym samym czasie:
  Aleksander Czerepko, Irena Derewecka, Julian Kołtoński, Krzysztof Luks, Sławomir Malinowski, Halina Sobol i Dariusz Waldziński.

  Osoby współwystępujące w KRS w związku z tą organizacją w innym czasie (nierównocześnie):
  Michał Dmowski, Zenon Dziwniel, Stanisław Haliniak, Tadeusz Jakubowski, Stanisław Lecheta, Maria Piór, Małgorzata Sowicka, Piotr Tchórzewski, Grzegorz Włodarczyk i Arkadiusz Zgliński.

Osoby współwystępujące w KRS ** działają obecnie w:

 1. Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Elbląg, KRS 0000103406 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
 2. Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. Elbląg, KRS 0000154716 stocznie; Spis firm wg. branży: Stocznie
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu Elbląg, KRS 0000164587 sprzątanie; Spis firm wg. branży: Sprzątanie
 4. Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu Elbląg, KRS 0000076871 banki; Spis firm wg. branży: Banki
 5. Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Warmii Pieniężno, KRS 0000253038 fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
 6. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. Elbląg, KRS 0000131350 transport pasażerski; Spis firm wg. branży: Transport pasażerski
 7. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - Sp. z o.o. Elbląg, KRS 0000126018 wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
 8. "Sokół" Sp. z o.o. Sokolniki, KRS 0000108696 firma; Spis firm wg. branży: Firma

Osoby współwystępujące w KRS ** w przeszłości działały w:

 1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Elbląg, KRS 0000225449 asenizacja; Spis firm wg. branży: Asenizacja
 2. Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie-"Radio Olsztyn" S.A. Olsztyn, KRS 0000038114 radio; Spis firm wg. branży: Radio
 3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000099464 organizacje pozarządowe; Spis firm wg. branży: Organizacje pozarządowe
 4. "Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. Elbląg, KRS 0000127954 energetyka; Spis firm wg. branży: Energetyka
 5. "Elman" Sp. z o.o. w Likwidacji (Elbląg, wykreślona z rejestru 2012-11-22), KRS 0000158892 firma; Spis firm wg. branży: Firma
 6. Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. w Likwidacji (Elbląg, wykreślona z rejestru 2008-12-09), KRS 0000162131 sprzęt ogrodniczy; Spis firm wg. branży: Sprzęt ogrodniczy
Legenda: