Onet.pl
KtoKogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
Imię Nazwisko 
  
przy współpracy: Infoveriti
Legenda:
*) Liczba w nawiasie po nazwisku to dwie pierwsze cyfry numeru PESEL
**) Osoby współwystępujące w KRS to osoby, które w tym samym czasie występują się w zapisie KRS dotyczącym tego samego podmiotu, zgodnie z definicjami w Regulaminie Serwisu KtoKogo.pl. Jedna z nich może być członkiem Zarządu, inna członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem, syndykiem, kuratorem itd.

Osoby o nazwisku Wuwer:

  1. Andrzej Wuwer
  2. Henryk Wuwer
  3. Ireneusz Wuwer
  4. Justyn Wuwer
  5. Marian Wuwer
  6. Mirela Wuwer
  7. Teresa Wuwer
  8. Zbigniew Wuwer

Nazwiska zaczynające się na Wuw:

  1. Wuwer

© 2009-2011 Grupa Onet.pl S.A. - Regulamin serwisu - Kontakt - Zobacz firmy wg. GUS